2.1 Organizačné a personálne oddelenie


2.1 Organizačné a personálne oddelenie- telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia Ing. Lenka Pánisová kl. 505 0904 752 632 lenka.panisova@prievidza.sk
referent pre personálnu agendu Jana Michalovičová kl. 503 0904 752 631 jana.michalovicova@prievidza.sk
referent registra adries Katarína Mjartanová kl. 506 0904 752 634 katarina.mjartanova@prievidza.sk
referent podateľne Ľuba Fábryová kl. 512 0904 752 635 luba.fabryova@prievidza.sk
správca registratúry a referent podateľne Ing. Eva Rybárová kl. 511 0904 752 635 eva.rybarova@prievidza.sk
referentka evidencie obyvateľstva Jana Apolenová kl. 408 0904 752 633 jana.apolenova@prievidza.sk
referentka evidencie obyvateľstva Darina Gatialová kl. 409 0904 752 633 darina.gatialova@prievidza.sk
referent pre mzdy Bc. Iveta Tarnóczyová kl. 230 0904 752 631 iveta.tarnoczyova@prievidza.sk
hlavný koordinátor aktivačnej činnosti Martina Gombarčíková kl. 501 0903 501 062 martina.gombarcikova@prievidza.sk
koordinátor aktivačnej činnosti Peter Dušek 0904 752 638