Komunálne voľby 2010


Kandidát č. 1 – Ing. Milan Dérer – počet hlasov 3631 
Kandidát č. 2 – Ing. Igor Detko, PhD. – počet hlasov 360 
Kandidát č. 3 – JUDr. Katarína Macháčková – počet hlasov 6551 
Kandidát č. 4 – MVDr. Norbert Turanovič – počet hlasov 4162 
Kandidát č. 5 – Ing. Ivan Vaňo – počet hlasov 277

Podrobné výsledky volieb za jednotlivé volebné obvody vo volebných okrskoch – kandidáti na primátora

Vo č. 1.: 
Ing. Roman Gonda (nezávislý) 
Július Urík (SMER-SD, SNS) 
Gabriel Čauder (SMER-SD, SNS) 
Ing. Peter Petráš (nezávislý) 
MUDr. Jaroslav Cigaňák (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS) 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. (nezávislý) 
MVDr. Vladimír Petráš (SMER-SD, SNS) 
Ing. Jozef Polerecký (nezávislý) 

VO č. 2.: 
Helena Dadíková (nezávislá) 
MUDr. Marián Jakubis (SMER-SDS, SNS) 
MUDr. Ján Šlapák (SMER-SD, SNS) 
Bc. Roman Hlaváč (SMER-SD, SNS) 
Mgr. Art. Anton Bakyta (nezávislý) 
Ing. Petra Kobetičová (SMER-SD, SNS) 

VO č. 3.: 
Ing. Martin Bugár (nezávislý) 
Mgr. Ružena Dlábiková (SMER-SD, SNS) 
MUDr. Gabriel Šimko, MPH (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS) 
Ing. Branislav Bucák (nezávislý) 
Mgr. Ľubomír Vida (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS) 
Marcel Dobrovodský (nezávislý) 
Mgr. Pavel Takáč (nezávislý) 
Peter Petriska (SMER-SD, SNS) 

VO č. 4.: 
MUDr. Silvia Hrnková (nezávislá) 
Michal Dobiaš (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS) 
MUDr. Dušan Magdin (SMER-SD, SNS) 
PaedDr. Eleonóra Porubcová (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS) 
Katarína Vráblová (nezávislá) 
Ing. Richard Takáč (SMER-SD, SNS) 

VO č. 5.: 
Juraj Ohradzanský (nezávislý) 

VO č. 6.: 
Katarína Čičmancová (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS) 

VO č. 7. : 
Ing. Martin Drozd (nezávislý)

Podrobné výsledky volieb za jednotlivé volebné obvody vo volebných okrskoch – kandidáti na poslancov

Komunálne voľby 2010 – štatistika 
Počet volebných obvodov 7 
Počet volebných okrskov 44 
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 44 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 42431 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 15165 
Počet odovzdaných obálok 15159 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 14345 
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 31 
Počet zvolených poslancov 31 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 14981 

_______________________

O Z N Á M E N I E 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010. 
V súlade s § 16 ods. (9) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí mesto Prievidza zverejňuje počet obyvateľov mesta Prievidza ku dňu 5. 8. 2010 : 
50 182 obyvateľov. 
Ing. Ján Bodnár, v.r. - primátor mesta