Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


Informácia o konaní volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky  Rozhodnutím č.209/ 2022 Z.z. z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov určil rovnaký deň ich konania, na sobotu 29.októbra 2022.
Mesto Prievidza v súlade s  § 21 ods.1 zák.č.180/ 2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informácie o podmienkach práva voliť a byť volený.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený:

Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022:
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022:
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.októbra 2022:

Podrobné informácie o voľbách na stránke Ministerstva vnútra SR nájdete tu.