Zmluvy za mesiac september


Dátum zverejnenia ZMLUVY september 2012 Formát
28.09.2012 Dodatok k nájomnej zmluve č.  2 -  č. CE 649-2012-NZ-1.2   ico_pdf_46
28.09.2012 Zmluva o poskytovaní informácií a os  údajov z REGOB č.  CE 648-2012-OZ-2. 2. 3 ico_pdf_46
27.09.2012 Zmluva o dielo č.  CE 616-2012-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
27.09.2012 Dohoda č.  CE 615-2012-OZ-1. 2 ico_pdf_46
24.09.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena č.  CE 614-2012-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
24.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 612-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 608-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 607-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.09.2012 Kúpna zmluva č . CE 609-2012-OZ-2. 2 ico_pdf_46
24.09.2012 Darovacia zmluva č.  CE 613-2012-OZ-2. 3 .3 ico_pdf_46
20.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.  CE 596-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
20.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č . CE 599-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
20.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 598-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
20.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 597-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
19.09.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE 595-2012-OZ-4. 1 ico_pdf_46
19.09.2012 Kúpna zmluva č.  CE 536-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
19.09.2012 Kúpna zmluva č.  CE 535-2012-OZ-2. 2 ico_pdf_46
19.09.2012 Dodatok č.  1 k Zmluve č.  34-2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu č.  CE 537-2012-OZ-2. 4. 1-1 ico_pdf_46
17.09.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 533-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
17.09.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 532-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
17.09.2012 Zmluva o dielo č. CE 530-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 525-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
17.09.2012 Zmluva o odstúpení od zmluvy a o vyporiadaní práv z Kúpnej zmluvy č. 36-07 č. CE 524-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
17.09.2012 Zmluva o dielo č. CE 523-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.09.2012 Dohoda o skončení zmluvného vzťahu č. CE 522-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
14.09.2012 Kúpna zmluva č.  CE 517-2012-OZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2012 Kúpna zmluva č . CE 516-2012-OZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2012 Dodatok č.  1 ku Kúpnej zmluve č.  124-2012-KZ-2. 3. 3 č.  CE 519-2012-OZ-2. 3. 3-1 ico_pdf_46
14.09.2012 Darovacia zmluva č.  CE 518-2012-OZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
10.09.2012 Dodatok č.  2 k Nájomnej zmluve č  01-2010-Š č. CE 509-2012-NZ-1. 2-2 ico_pdf_46
10.09.2012 Zmluva o servisnej službe č.  CE 508-2012-OZ-2. 2 ico_pdf_46
07.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 515-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
07.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 514-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
07.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 513-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
07.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 512-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
07.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č . CE 511-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
07.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 510-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
05.09.2012 Zmluva o poskytnutí služieb č.  CE 501-2012-OZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
05.09.2012 Nájomná zmluva č.  42-2012 č.  CE 499-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
05.09.2012 Kúpna zmluva č.  CE 498-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
05.09.2012 Kúpna zmluva č.  30-2012 č.  CE 502-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
05.09.2012 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.  01-2011 č.  CE 500-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
04.09.2012 Dodatok č  2-DZ221401204150102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  CE-462-2012-OZ-2. 4 2-2 ico_pdf_46
03.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č  CE 495-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č  CE 496-2012-PB-1. 2
03.09.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č  CE 497-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.09.2012 Zmluva o termínovanom úvere č  07-074-06 Dodatok č  1 č  CE 494-2012-OZ-2. 2. 1-1 ico_pdf_46