Zmluvy apríl 2013


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY apríl 2013 Formát
30.4.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č. CE 230-2013-OZ-2.1 ico_pdf_46
30.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 226-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
30.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 225-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
30.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 224-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
30.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 229-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
30.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 227-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
30.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 228-2013-PB-1.2
ico_pdf_46
29.4.2013 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 220-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
29.4.2013 Kúpna zmluva č. CE 223-2013-OZ-4.0
ico_pdf_46
29.4.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 222-2013-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
29.4.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 221-2013-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
25.4.2013 Kúpna zmluva č. CE 218-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
25.4.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 217-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
25.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 216-2013-PB-SMMP ico_pdf_46
25.4.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 215 - 2013 - TZ - 1.1 ico_pdf_46
25.4.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 214 - 2013 - TZ - 1.1 ico_pdf_46
23.4.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 213-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
23.4.2013 Kúpna zmluva č. CE 212-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.4.2013 Kúpna zmluva č. 15-13 č. CE 211-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.4.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 210-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
17.4.2013 Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu a zneškodnenia separovaných zložiek TKO č. CE 208-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.4.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 207-2013-BZ-1.2
ico_pdf_46
15.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 206-2013-PB-SMMP
ico_pdf_46
15.4.2013 Nájomná zmluva č. 13-2013 č. CE 205-2013-NZ-1.2
12.4.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom č. CE 204-2013-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
12.4.2013 Kúpna zmluva č. CE 203-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
12.4.2013 Kúpna zmluva č. CE 202-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
11.4.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 201-2013-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
11.4.2013 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 200-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
11.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 196-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
11.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 195-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
11.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 194-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
10.4.2013 Leasingová zmluva č. CE 199-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
10.4.2013 Leasingová zmluva č. CE 198-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
10.4.2013 Kúpna zmluva č. CE 197-2013-OZ-4.0
ico_pdf_46
9.4.2013 Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve č. CE 193-2013-KM-1.2-3
ico_pdf_46
9.4.2013 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve č. CE 192-2013-KM-1.2-2 ico_pdf_46
9.4.2013 Kúpna zmluva  09-13 č. CE 191-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
9.4.2013 Kúpna zmluva č. CE 190-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
8.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome č. CE 187-2013-PB-SMMP ico_pdf_46
8.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 188-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
8.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 185-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
8.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 184-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
8.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 183-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
8.4.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 182-2013-PB-1.2
ico_pdf_46
4.4.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 186-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
4.4.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 181-2013-BZ-1.2 ico_pdf_46
4.4.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 180-2013-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
4.4.2013 Kúpna zmluva č. CE 179-2013-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
3.4.2013 Kúpna zmluva č. 10-13 č. CE 178-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
3.4.2013 Kúpna zmluva č. 15-13 č. CE 177-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
3.4.2013 Kúpna zmluva č. 14-13 č. CE 176-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
3.4.2013 Zmluva o dielo č. CE 175-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
3.4. 2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 174-2013-BZ-1.2 ico_pdf_46