Zmluvy január 2013


Dátum zverejnenia ZMLUVY január 2013 Formát
31.1.2013 Memorandum o participácii č. CE 58-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46
31.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 57-2013-PB-SMMP
31.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 55-2013-OZ-4.0
31.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 54-2013-OZ-4.0
31.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 53-2013-OZ-4.0
31.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 52-2013-OZ-4.0
31.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 51-2013-OZ-4.0
31.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 50-2013-OZ-4.0
31.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 49-2013-OZ-4.0
ico_pdf_46
31.1.2013 Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. CE 48-2013-KZ-2.3.1
ico_pdf_46
29.1.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti znaleckej činnosti č. CE 47-2013-OZ-1.2-1 ico_pdf_46
29.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 46-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
29.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 45-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
29.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 44-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
29.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 43-2013-PB-1.2
ico_pdf_46
29.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 42-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
29.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 41-2013-PB-1.2
ico_pdf_46
29.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 40-2013-PB-SMMP
ico_pdf_46
28.1.2013 Doplnok č. 2 ku Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 39-2013-OZ-2.2.5-2
ico_pdf_46
28.1.2013 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 38-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 37-2013-PB-SMMP ico_pdf_46
25.1.2013 Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. CE 36-2013-NZ-1.2-1
ico_pdf_46
24.1.2013 Zmluva o dielo č. CE 35-2013-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
23.1.2013 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. CE 34-2013-OZ-1.1-6 ico_pdf_46
23.1.2013 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. CE 33-2013-NZ-1.2
ico_pdf_46
23.1.2013 Dohoda o cene č. 2013-3000230 č. CE 29-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
22.1.2013 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. CE 32-2013-NZ-1.2-2
ico_pdf_46
22.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 31-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
22.1.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 30-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
22.1.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. CE 27-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
22.1.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE-26-2013-ZVB-1.2
22.1.2013 Kúpna zmluva č. CE 25-2013-OZ-4.0
18.1. 2013 Kúpna zmluva č. 01-13 č. CE 22-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
18.1. 2013 Poistná zmluva č. CE 21-2013-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
15.1.2013 Dodatok č. 48 ku Komisionárskej zmluve č. CE 20-2013-KM-2.2.2
ico_pdf_46
15.1.2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 19-2013-PB-SMMP ico_pdf_46
15.1.2013 Dohoda o cene č. 2013-3000124 č. CE 18-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
14.1.2013 Kúpna zmluva č. 41-12 č. CE 17-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
10.1.2013 Doplnok č. 2 ku Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 14-2013-OZ-2.5-2 ico_pdf_46
10.1.2013 Doplnok č. 2 ku Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 13-2013-OZ-2.5-2
ico_pdf_46
10.1.2013 Doplnok č. 2 ku Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 12-2013-OZ-2.5-2 ico_pdf_46
10.1.2013 Doplnok č. 2 ku Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 11-2013-OZ-2.5-2
ico_pdf_46
9.1.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 15-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
9.1.2013 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 10-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
9.1.2013 Dodatok č. 8 ku Komisionárskej zmluve č. CE 16-2013-KM-2.2.2-8 ico_pdf_46
9.1.2013 Rámcová zmluva o poskytovaní reklamných služieb č. CE 9-2013-OZ-1.1
ico_pdf_46
9.1.2013 Nájomná zmluva č. CE 8-2013-NZ-1.2
ico_pdf_46
9.1.2013 Nájomná zmluva č. CE 7-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
9.1.2013 Kúpna zmluva č. 46-12 č. CE 1-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
9.1.2013 Kúpna zmluva č. 45-12 č. CE 2-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
9.1.2013 Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve o nájme hmotného investičného majetku č. CE 5-2013-NZ-1.2-5 ico_pdf_46
9.1.2013 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme hmotného investičného majetku č. CE 4-2013-NZ-1.2-3 ico_pdf_46
9.1.2013 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 3-2013-NZ-1.2-1
ico_pdf_46