Zmluvy november 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY november 2014 Formát
30.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 888-2014-OZ-4.0-1
ico_pdf_46
30.11.2014 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 889-2014-OZ-4.0
ico_pdf_46
28.11.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie č. CE 887-2014-TZ-1.1-2
ico_pdf_46
27.11.2014 Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy, zmluvy  zriadení vecného bremena a zmluvy o vysporiadaní vzájomných vzťahov č. CE 886-2014-KZ-1.2-1
ico_pdf_46
27.11.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 63-2014 č. CE 885-2014-TZ-1.1-1 ico_pdf_46
27.11.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 34-2014 č. CE 884-2014-TZ-1.1-1 ico_pdf_46
27.11.2014 Kúpna zmluva č. 56-2014 č. CE 882-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
26.11.2014 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 881-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
25.11.2014 Dodatok č. 2 k zmluve č. 33-2014 o poskytnutí dotácie č. CE 880-2014-TZ-1.1-2
ico_pdf_46
25.11.2014 Dodatok č. 3 k zmluve č. 37-2014 o poskytnutí dotácie č. CE 879-2014-TZ-1.1.-3 ico_pdf_46
25.11.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 201-2014 o poskytnutí dotácie č. CE 878-2014-TZ-1.1-1
ico_pdf_46
24.11.2014 Zmluva o odbere elektrickej energie č. CE 877-2014-OZ-4.0 ico_pdf_46
24.11.2014 Kúpna zmluva č. 55-14 č. CE 873-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
21.11.2014 Zmluva o dielo č. CE 874-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
21.11.2014 Zmluva o dielo č. CE 872-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
19.11.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 869-2014-TZ-2.3.1-2
ico_pdf_46
18.11.2014 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. CE 868-2014-OZ-2.2.2-2 ico_pdf_46
18.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní KO č. CE 867-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
13.11.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 866-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní KO č. CE 865-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
13.11.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 864-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
13.11.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 858-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
13.11.2014 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 28-2013 č. CE 863-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
13.11.2014 Dodatok č. 30 ku Komisionárskej zmluve č. CE 859-2014-KM-2.4.1-30
ico_pdf_46
13.11.2014 Dodatok č. 2 k zmluve č. 35-2014 o poskytnutí dotácie č. CE 862-2014-TZ-1.1-2
ico_pdf_46
12.11.2014 Zmluva o dielo č. CE 861-2014-OZ-2.4.1
12.11.2014 Mandátna zmluva č. CE 860-2014-KM-2.4.1
11.11.2014 Zmluva o spolupráci č. CE 855-2014-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
11.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 854-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
10.11.2014 Kúpna zmluva č. CE 853-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
10.11.2014 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby č. CE 852-2014-OZ-2.3.1-3 ico_pdf_46
10.11.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 851-2014-OZ-2.5
ico_pdf_46
10.11.2014 Licenčná zmluva č. CE 850-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
6.11.2014 Zmluva o spoluprácii č. CE 848-2014-OZ-2.1 ico_pdf_46
5.11.2014 Záložná zmluva č. CE 847-2014-ZZP-1.2 ico_pdf_46
5.11.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 846-2014-OZ-2.5.
ico_pdf_46
5.11.2014 Zmluva o užívaní nebytového priestoru č. CE 844-2014-OZ-SMMP ico_pdf_46
5.11.2014 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a vlastníctva pozemku č. CE 836-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
5.11.2014 Zmluva o dielo č. CE 833-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
5.11.2014 Nájomná zmluva č. CE 835-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
5.11.2014 Nájomná zmluva č. CE 834-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
5.11.2014 Licenčná zmluva č. CE 845-2014-LZ-2.5
ico_pdf_46
4.11.2014 Kúpna zmluva č. CE 832-2014-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
4.11.2014 Kúpna zmluva č. CE 831-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
4.11.2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 7-2013 č. CE 830-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
4.11.2014 Nájomná zmluva č. CE 829-2014-NZ-2.3.4 ico_pdf_46
4.11.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 828-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
4.11.2014 Zmluva o dielo č. CE 825-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
4.11.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 827-2014-BZ-1.2
ico_pdf_46
3.11.2014 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 34-2014 č. CE-823-2014-NZ-1.2-2
ico_pdf_46
3.11.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 22-2007 č. CE 822-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
3.11.2014 Zmluva o dielo č. CE 821-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
3.11.2014 Dohoda o cene č. CE 816-2014-OZ-4.0 ico_pdf_46
3.11.2014 Zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce č. CE 819-2014-OZ-1.2
ico_pdf_46
3.11.2014 Kúpna zmluva č. 51-14 č. CE 820-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
3.11.2014 Kúpna zmluva č. 47-14 č. CE 818-2014-KZ-1.2