Zmluvy apríl 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY apríl 2015 Formát
28.04.2015 Zmluva o reklame č. CE 267-2015-OZ-4.0
ico_pdf_46
28.04.2015 Kúpna zmluva č. CE 268-2015-OZ-2.2.2 ico_pdf_46
27.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 266-2015-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
27.04.2015 Komisionárska zmluva č. CE 265-2015-KM-1.2
ico_pdf_46
27.04.2015 Nájomná zmluva č. 10-2015 č. CE 264-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
27.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických prác  č. CE 258-2015-OZ-1.2 ico_pdf_46
27.04.2015 Zmluva č 92567961 o postúpení práv a povinností odberateľa zo zmluvy č. 30620041 č. CE 261-2015-OZ-1.4
ico_pdf_46
27.04.2015 Číslo zmluvy 306200041 o dodávke vody z verejného vodovodu č. CE 262-2015-OZ-1.4 ico_pdf_46
23.04.2015 Zmluva č.V-Se-2015-2 č. CE 260-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
23.04.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 259-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
23.04.2015 Návrh mandátnej zmluvy č. CE 257-2015-KM-1.4 ico_pdf_46
23.04.2015 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 92 0000 0022 č. CE 256-2015-PZ-2.2.2-1 ico_pdf_46
22.04.2015 Návrh zmluvy o dielo č  CE 253-2015-OZ-2 4 1
ico_pdf_46
21.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti znaleckej činnosti č. CE -252-2015-OZ.1.2 ico_pdf_46
21.04.2015 Nájomná zmluva č. 11-2015 č. CE 249-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
21.04.2015 Nájomná zmluva č. 4-2015 č. CE 248-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
21.04.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 18-2014 č. CE 250-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
21.04.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 5-2006 č. CE 251-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
20.04.2015 Nájomná zmluva č. 7-2015 č. CE 246-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
20.04.2015 Nájomná zmluva č. 6-2015 č. CE 247-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
16.04.2015 Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 263-2015-ZVB-1.2-2
16.04.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 245-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
15.04.2015 Dodatok ku kúpnej zmluve č. CE 244-2015-KZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
15.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 243-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
14.04.2015 Zmluva o dielo - č.01-2015 č. CE 242-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
14.04.2015 Kúpna zmluva č. 10-15 č. CE 240-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
13.04.2015 Kúpna zmluva č.11-15 č. CE - 239-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
13.04.2015 Zmluva o dielo č. CE 235-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.04.2015 Zmluva o dielo č. CE 234-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.04.2015 Zmluva číslo 306200041 o dodávke vody z verejného vodovodu č. CE 237-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
13.04.2015 Zmluva č. 227451 o postúpení práv a povinností odberateľa k zmluve č. 306200041 č. CE 238-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
13.04.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 16-2014 č. CE 236-2015-NZ-1.2
ico_pdf_46
13.04.2015 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve č. CE 233-2015-OZ-2.3.3-1 ico_pdf_46
10.04.2015 Nájomná zmluva č. 09-2015 č. CE- 232-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
09.04.2015 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve  č. CE -231-2015-KM-1 ico_pdf_46
09.04.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v roku 2015 č. CE 229-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
09.04.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 230-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
09.04.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 228-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
09.04.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 227-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
09.04.2015 Nájomná zmluva č. 8-2015 č. CE 226-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
09.04.2015 Kúpna zmluva č. CE 225-2015-KZ-2.2.2 ico_pdf_46
08.04.2015 Zmluva o poskytovaní služby supervízie v oblasti opatrovateľskej služby č. CE 223-2015-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
08.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 209-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
02.04.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  č. CE 207-2015-BZ-1.2-1 ico_pdf_46
02.04.2015 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 206-2015-OZ-4.0
ico_pdf_46
02.04.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 204-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
02.04.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 203-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
02.04.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 202-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
02.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 205-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
01.04.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 4-2013 č. CE 200-2015-NZ-1 ico_pdf_46
01.04.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 45-2012 č. CE - 201-2015-NZ-1 ico_pdf_46
01.04.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 196-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
01.04.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 195-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
01.04.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 198-2015-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
01.04.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 197-2015-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46