Zmluvy december 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY december 2015 Formát
31.12.2015 Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. CE 904-2015-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
31.12.2015 Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. CE 903-2015-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
31.12.2015 Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. CE 902-2015-PZ-2.2.2
ico_pdf_46
31.12.2015 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. CE 896-2015-PZ-2.2.2
ico_pdf_46
31.12.2015 Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO č. CE 895-2015-PZ-2.2.2
ico_pdf_46
31.12.2015 Dodatok č. 16 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2016 č. CE 905-2015-KM-2.2.2-16 ico_pdf_46
30.12.2015 Zmluva o spolupráci č. CE 901-2015-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
30.12.2015 Zmluva o spolupráci č. CE 900-2015-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
30.12.2015 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 899-2015-OZ-4.0-1
ico_pdf_46
30.12.2015 Kúpna zmluva č. CE 898-2015-KZ-2.4.1
ico_pdf_46
29.12.2015 Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti č. CE 894-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
29.12.2015 Zmluva o poskytovaní veterinárnej činnosti č. CE 893-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
29.12.2015 Dodatok č. 17 k Zmluve na zabezpečenie dopravnej obslužnosti vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave  a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza č. CE 892-2015-OZ-2.4.1-17 ico_pdf_46
28.12.2015
Kúpna zmluva č. CE 891-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.12.2015 Kúpna zmluva č. CE 890-2015-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
23.12.2015 Kúpna zmluva č. CE 889-2015-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
23.12.2015 Kúpna zmluva č. CE 888-2015-OZ-2.3.3
23.12.2015 Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z201540507_Z č. CE 887-2015-KZ-2.2.3 ico_pdf_46
23.12.2015 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 882-2015-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 881-2015-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.12.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 7-2015  č. CE 880-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
22.12.2015 Zmluva o spolupráci č. CE 877-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
21.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. CE 876-2015-OZ-2.3.1-1 ico_pdf_46
21.12.2015 Dodatok č. 45 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly č. CE 875-2015-NZ-2.4.1-45 ico_pdf_46
21.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 874-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.12.2015 Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve č. 665-2013-KM-2.4.1 č. CE 873-2015-KM-2.4.1-5 ico_pdf_46
21.12.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 872-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
21.12.2015 Dodatok č.  6 k Nájomnej zmluve č.  06-2006 č.  CE 871-2015-NZ-2. 5-6 ico_pdf_46
18.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 870-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
17.12.2015 Poistná zmluva č. 0910088763 - úrazové poistenie č. CE 869-2015-PZ-2.1
ico_pdf_46
17.12.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 863-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
17.12.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 867-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
17.12.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 866-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
17.12.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 865-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
17.12.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 864-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
14.12.2015 Dodatok č. 44 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku športovej haly č. CE 860-2015-NZ-2.2.2 ico_pdf_46
14.12.2015 Dodatok č. 16 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 856-2015-NZ-2.2.2-16
ico_pdf_46
14.12.2015 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 858-2015-NZ-2.2.2-4
ico_pdf_46
14.12.2015 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve č. CE 859-2015-KM-2.2.2-2
ico_pdf_46
14.12.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 857-2015-TZ-1.1-1
ico_pdf_46
11.12.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 855-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
11.12.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 854-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
09.12.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 848-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
09.12.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 847-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
09.12.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 846-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
09.12.2015 Kúpna zmluva č. Z201538152_Z č. CE 845-2015-KZ-2.2.3 ico_pdf_46
09.12.2015 Zmluva o dielo č. CE 844-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
08.12.2015 Zmluva o odbere elektrickej energie č. CE 837-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
08.12.2015 Servisná zmluva č. CE 838-2015-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
08.12.2015 Kúpna zmluva č. Z201538178_Z č. CE 835-2015-KZ-2.2.3
ico_pdf_46
08.12.2015 Dodatok č. 32 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001 o zriaďovaní záležitostí verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia č. CE 836-2015-KZ-2.4.1.-32
ico_pdf_46
04.12.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 834-2015-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
03.12.2015 Kúpna zmluva č. CE 833-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
03.12.2015 Kúpna zmluva č. Z201538206_Z č. CE 830-2015-KZ-2.2.5 ico_pdf_46
03.12.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 831-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
02.12.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 821-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
02.12.2015 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 823-2015-OZ-4.0
02.12.2015 Zmluva o dielo na medernizáciu monitorovacieho kamerového systému č. CE 822-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
02.12.2015 Kúpna zmluva č. Z201538117_Z č. CE 824-2015-KZ-2.3.3
ico_pdf_46
02.12.2015 Kúpna zmluva č. Z201537403_Z č. CE 825-2015-KZ-2.3.3 ico_pdf_46