Zmluvy február 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY február 2015 Formát
26.02.2015 Zmluva o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie č. 21-P-2015-T-SV-EL č. CE 120-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
25.02.2015 Zmluva o poskytnutí príspevku zo št. rozpočtu na financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Prievidza č. CE 119-2015-TZ-2.2.1 ico_pdf_46
25.02.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 32-2014 č. CE 117-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.02.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 118-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
25.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 116-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
24.02.2015 Kúpna zmluva č. 6-15 č. CE 115-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
24.02.2015 Dohoda o užívaní nebytových priestorov a zabezpečení dodávky tepla č. CE 114-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
24.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 112-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
23.02.2015 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. CE 178-2015-KM-1.1-2
23.02.2015 Zmluva o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky elektrickej energie a ostatných služieb spojených s užívaním nebytového priestoru č. CE 111-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
23.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 108-2015-TZ-1.1
23.02.2015 Zmluva o predaji motorového  vozidla č. CE 110-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
23.02.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č CE 106-2015-BZ-1.2-1
ico_pdf_46
20.02.2015 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve CE 105-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.02.2015 Kúpna zmluva č. 5-15 CE 104-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
19.02.2015 Nájomná zmluva č. CE 103-2015-NZ-4.0 ico_pdf_46
19.02.2015 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. CE 102-2015-KZ-1.2-1
ico_pdf_46
19.02.2015 Zmluva o dielo č. CE 101-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
18.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 100-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
18.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 99-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
18.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 98-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
18.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 97-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
18.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 95-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
17.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 94-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
17.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 93-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
16.02.2015 Zmluva o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, el. energie č. 20 č. CE 89-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
16.02.2015 Zmluva o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, el. energie č. 19 č. CE 90-2015-OZ-2.2.5
16.02.2015 Zmluva o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, el. energie č. 12 č. CE 91-2015-OZ-2.2.5
16.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 92-2015-TZ-1.1
16.02.2015 Príloha k nájomnej zmluve číslo 109-2009 č. CE 86-2015-OZ-2.2.5
16.02.2015 Príloha k nájomnej zmluve číslo 108-2009 č. CE 88-2015-OZ-2.2.5
16.02.2015 Príloha k nájomnej zmluve číslo 108-2009 č. CE 87-2015-OZ-2.2.5
13.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 84-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
13.02.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zverení majetku mesta do správy správcovi č. CE 83-2015-BZ-1.1 ico_pdf_46
12.02.2015 Skupinová poistná zmluva č. CE 82-2015-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
12.02.2015 Dodatok č. 14 ku Komisionárskej zmluve č. CE 81-2015-KM-2.2.1-14 ico_pdf_46
11.02.2015 Kúpna zmluva č. CE 78-2015-KZ-4.0
ico_pdf_46
11.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 79-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
09.02.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. CE 75-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
09.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 73-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
09.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 72-2015-PB-1.2
09.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 71-2015-PB-1.2
09.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 74-2015-TZ-1.1
09.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 70-2015-TZ-1.1
09.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 69-2015-TZ-1.1
09.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 68-2015-TZ-1.1
09.02.2015 Dodatok č. 26 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 67-2015-OZ-2.2.1-26
06.02.2015 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 65-2015-OZ-4.0
ico_pdf_46
06.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 66-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
05.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 61-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
05.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 62-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
05.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 63-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
05.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 64-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
05.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 60-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
05.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 59-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
05.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 58-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
05.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 57-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
05.02.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 56-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
04.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č.  CE 54-2015-TZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
04.02.2015 Kúpna zmluva č. 3-15 č. CE 53-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
03.0.2.2015 Zmluva o zabezp. činnosti pracovnej zdravotnej služby č. CE 51-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
02.02.2015 Dodatok k nájomnej zmluve č. CE 49-2015-NZ-1.2.1 ico_pdf_46
02.02.2015 Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta č. CE 48-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
02.02.2015 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd ver. kanalizáciou č. CE 40-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
02.02.2015 Nájomná zmluva č. 56-2014 č. CE 47-2015-NZ-1.2
ico_pdf_46