Zmluvy november 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY november 2015 Formát
30.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201535392_Z č. CE 818-2015-KZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201535117_Z č. CE 819-2015-KZ-2.4.1 ico_pdf_46
30.11.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 817-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
27.11.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 816-2015-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
27.11.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 552-2015-OZ-2.4.1  č. CE 813-2015-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
27.11.2015 Dodatok č. 2  k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 815-2015-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
27.11.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 488-2015-OZ-2.4.1  č. CE 814-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
26.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201534801_Z č. CE 812-2015-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
26.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201535940_Z č. CE 811-2015-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
24.11.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  č. CE 810-2015-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
24.11.2015 Kúpna zmluva č. 36-15 č. CE 809-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
24.11.2015 Dodatok č. 43 K Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly č. CE 808-2015-NZ-2.4.1-43 ico_pdf_46
23.11.2015 Dohoda o cene č. 2015-5008526 č. CE 805-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
23.11.2015 Dohoda o cene č. 2015-5008524 č. CE 804-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
23.11.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 807-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
20.11.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 803-2015-OZ-2.4.1.pdf ico_pdf_46
20.11.2015 Dodatok č. 29 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 802-2015-OZ-2.2.1-29
ico_pdf_46
20.11.2015 Dodatok č. 2 o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 801-2015-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
20.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201534193_Z  č. CE 800-2015-KZ-2.3.3
ico_pdf_46
18.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201532643_Z č. CE 853-2015-OZ-4.0
18.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201532685_Z č. CE 852-2015-OZ-4.0
18.12.2015 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z2015332012_Z
18.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201533201_Z č. CE 851-2015-OZ-4.0
16.11.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 798-2015-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
16.11.2015 Kúpna zmluva č. CE 797-2015-KZ-2.2.2 ico_pdf_46
16.11.2015 Zmluva o dielo č. CE 796-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
16.11.2015 Zmluva o dielo č. CE 795-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 794-2015-PB-1. 2 ico_pdf_46
13.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 793-2015-PB-1. 2 ico_pdf_46
13.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 792-2015-PB-1. 2 ico_pdf_46
13.11.2015 Nájomná zmluva č.  22-2015 č.  CE 791-2015-NZ-1. 2 ico_pdf_46
13.11.2015 Dodatok .č  1. k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 790-2015-ZVB-1. 2-1 (3) ico_pdf_46
13.11.2015 Kúpna zmluva č.  35-15 č  CE 789-2015-KZ-1. 2 ico_pdf_46
12.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201534186_Z č. CE 788-2015-KZ-2.2.3 ico_pdf_46
12.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201532950_Z č. CE 787-2015-KZ-2.2.3 ico_pdf_46
12.11.2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 49-2014-NZ-1.2 č. CE 786-2015-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
12.11.2015 Dohoda o zrušení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 784-2015-ZVB-1.2
12.11.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 785-2015-ZVB-1.2
12.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 783-2015-PB-SMMP
11.11.2015 Kúpna zmluva č. CE 782-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
11.11.2015 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201523401_Z č. CE 781-2015-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
11.11.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 780-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
11.11.2015 Kúpna zmluva č. CE 779-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
11.11.2015 Kúpna zmluva č. CE 778-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
11.11.2015 Kúpna zmluva č. CE 777-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
10.11.2015 Nájomná zmluva č. 21 č. CE 775-2015-NZ-1.2
ico_pdf_46
10.11.2015 Poistná zmluva č. CE 774-2015-OZ-2.1
ico_pdf_46
09.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva bytu č. CE 773-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
09.11.2015 Zmluva na základný servis č. CE 772-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
09.11.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 771-2015-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
09.11.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 770-2015-ZVB-1.2-2 ico_pdf_46
09.11.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 769-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
09.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva bytu č. CE 768-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
06.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z201527271_Z č. CE 767-2015-KZ-2.2.3-1 ico_pdf_46
06.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastnítcva bytu č. CE 764-2015- PB-1.2 ico_pdf_46
06.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastnítcva bytu č. CE 763-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
06.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastnítcva bytu č. CE 762-2015- PB-1.2 ico_pdf_46
06.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastnítcva bytu č. CE 761-2015- PB-1.2 ico_pdf_46
06.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastnítcva bytu č. CE 760-2015- PB-1.2 ico_pdf_46
06.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva bytu č. CE 766-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
06.11.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva bytu č. CE 765-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
05.11.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 759-2015-OZ-2.5-1 ico_pdf_46
05.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE  758-2015-BZ-1.2.-1 ico_pdf_46
05.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE  757-2015-BZ-1.2.-1 ico_pdf_46
04.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 752-2015-BZ-1.2-1
ico_pdf_46
03.11.2015 Zmluva č. 306200041 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. CE 751-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
03.11.2015 Zmluva č. 92571150 o postúpení práva a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 306200041 č. CE 750-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201531325_Z č. CE 749-2015-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
03.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 748-2015-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
03.11.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 747-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.11.2015 Kúpna zmluva č. 34-15 č. CE 746-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.11.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 745-2015-BZ-1.2
ico_pdf_46