Zmluvy október 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY október 2015 Formát
30.10.2015 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201530302_Z č. CE 744-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
30.10.2015 Zmluva o dielo č. Z201530595_Z č. CE 743-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 741-2015-PB-SMMP
ico_pdf_46
28.10.2015 Poistná zmluva č. CE 740-2015-PZ-2.1
ico_pdf_46
28.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 739-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
27.10.2015 Kúpna zmluva č. 32-15 č. CE 738-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
27.10.2015 Kúpna zmluva č. 33-15 č. CE 737-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
27.10.2015 Zmluva o odbere zložiek KO č. CE 736-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
27.10.2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. CE 734-2015-BZ-1.2
ico_pdf_46
27.10.2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. CE 733-2015-BZ-1.2 ico_pdf_46
27.10.2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. CE 732-2015-BZ-1.2 ico_pdf_46
27.10.2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. CE 731-2015-BZ-1.2
ico_pdf_46
22.10.2015 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. CE 730-2015-KM-2.2.2-1
ico_pdf_46
22.10.2015 Dodatok č. 10 ku Komisionárskej zmluve  č. CE 729-2015-KM-2.2.2-10
ico_pdf_46
22.10.2015 Dodatok č. 21  ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov č. CE 728-2015-KM-2.2.2.-21.pdf ico_pdf_46
22.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201527560_Z č. CE 727-2015-KZ-2.2.3
ico_pdf_46
21.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 504-2015-OZ-2.3.3 o poskytnutí služieb č. CE 726-2015-OZ-2.3.3-1 ico_pdf_46
19.10.2015 Zmluva o dielo č. CE 725-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
19.10.2015 Zmluva o dielo č. CE 724-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
19.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve na nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce č. CE 723-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
19.10.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 722-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.10.2015 Zmluva o budúcej zmluve č. CE 721-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.10.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 720-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 719-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
19.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 718-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
19.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 717-2015-TZ-1.2 ico_pdf_46
19.10.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 715-2015-RZ-2.2.5-1
ico_pdf_46
16.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 716-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
16.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 714-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
15.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 713-2015-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
15.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 712-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
15.10.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 711-2015-OZ-2.5.-2 ico_pdf_46
15.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 710-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
15.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 709-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
15.10.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 708-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
15.10.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 707-2015-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
15.10.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 706-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
15.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201527321_Z č. CE 705-2015-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
15.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201527325_Z č. CE 704-2015-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
15.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201527271_Z č. CE 703-2015-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
14.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 702-2015-PB-SMMP
ico_pdf_46
14.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201527289_Z č. CE 701-2015-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
14.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201527306_Z č. CE 700-2015-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
14.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 699-2015-PB-SMMP
ico_pdf_46
14.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. CE 698-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
12.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 696-2015-PB-SMMP ico_pdf_46
12.10.2015 Zmluva o dielo na modernizáciu monitorovacieho kamerového systému  č. CE 695-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
12.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 694-2015-OZ-2.5-1 ico_pdf_46
12.10.2015 Kúpna zmluva č. 27-15 č. CE 693-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
12.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 692-2015-PB-SMMP ico_pdf_46
12.10.2015 Dodatok č. 3 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 691-2015-ZVB-1.2-3
ico_pdf_46
09.10.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 688-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, odvoze  zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 690-2015-OZ-2.4.1-3 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 689-2015-OZ-2.4.1-2
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 687-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 686-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 685-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 684-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 683-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 682-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 681-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 680-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 679-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 678-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 677-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 676-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 675-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
09.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 674-2015-OZ-2.5.-1 ico_pdf_46
08.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201526006_Z č.  CE 673-2015-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
08.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201525473_Z č.  CE 672-2015-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
08.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201525462_Z č.  CE 671-2015-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
08.10.2015 Zmluva o spolupráci č. CE 670-2015-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
08.10.2015 Nájomná zmluva č. CE 669-2015-NZ-2.3.4 ico_pdf_46
07.10.2015 Darovacia zmluva č. CE 665-2015-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
07.10.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 663-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
07.10.2015 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 664-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
07.10.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 662-2015-BZ-1.2-1 ico_pdf_46
06.10.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 654-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
05.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 653-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
05.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 652-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
05.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 651-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
05.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 650-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
05.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 649-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
05.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 648-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
01.10.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 641-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
01.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 640-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
01.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 639-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
01.10.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 638-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
01.10.2015 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 637-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
01.10.2015 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 643-2015-KM-2.4.1 ico_pdf_46
01.10.2015 Zmluva o dielo č. CE 642-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
01.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 636-2015-OZ-4.0-1
ico_pdf_46
01.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 635-2015-OZ-4.0-1 ico_pdf_46