Zmluvy september 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY september 2015 Formát
30.09.2015 Zmluva o spolupráci č. CE 634-2015-OZ-2.3
ico_pdf_46
29.09.2015 Zmluva o dielo č. CE 633-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 632-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 631-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 630-2015-PB-1.2.pdf ico_pdf_46
28.09.2015 Kúpna zmluva č. 24-15 č. CE 629-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
28.09.2015 Dodatok  č. 2 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v znení Dodatku č. 1  č. CE 628-2015-ZVB-1.2-2 ico_pdf_46
25.09.2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1623-2015-D  č. CE 627-2015-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
25.09.2015 Zmluva o termínovanom úvere č. 1037-2015-UZ  č. CE 626-2015-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
25.09.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o úvere čís. 41-2004-PA č. CE 625-2015-OZ-2.2.1-3 ico_pdf_46
25.09.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 726-2014-UZ  č. CE 624-2015-UZ-2.2.1-1
ico_pdf_46
25.09.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 623-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
24.09.2015 Nájomná zmluva č. CE 622-2015-NZ-2.3.3 ico_pdf_46
24.09.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 621-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.09.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 619-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
24.09.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 618-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
24.09.2015 Kúpna zmluva č. CE 620-2015-KZ-2.3.1 ico_pdf_46
24.09.2015 Kúpna zmluva č. CE 617-2015-KZ-2.3.1 ico_pdf_46
23.09.2015 pna zmluva č. 30-15 č. CE 616-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.09.2015 Dodatok č. 1 k  Nájmnej zmluve č. CE 615-2015-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
22.09.2015 Kúpna zmluva č. CE 614-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
22.09.2015 Kúpna zmluva č. CE 613-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
22.09.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 612-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
22.09.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 611-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
22.09.2015 Kúpna zmluva č. Z201523029_Z č.  CE 610-2015-KZ-2.2.3
ico_pdf_46
21.09.2015 Zmluva o zabezpečení údržby č. CE 607-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
21.09.2015 Zmluva o dielo č. CE 608-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.09.2015 Kúpna zmluva č. 29-15 č. CE 606-2015-OZ-1.2 ico_pdf_46
18.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 603-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
18.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 602-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
18.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 601-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
18.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 600-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
18.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 599-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
18.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 598-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
17.09.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 597-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
17.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 594-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
17.09.2015 Kúpna zmluva č. Z201523401_Z č. CE 596-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.09.2015 Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. CE 595-2015-RZ-2.3.4-2 ico_pdf_46
14.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 593-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
14.09.2015 Dodatok č. 15 ku Komisionárskej zmluve č. CE 591-2015-KM-2.2.1-15 ico_pdf_46
11.09.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 590-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
10.09.2015 Zmluva o dielo č. CE 585-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
10.09.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 584-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
10.09.2015 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 583-2015-PB-SMMP
ico_pdf_46
09.09.2015 Kúpna zmluva č. CE 580-2015-KZ-2.2.2 ico_pdf_46
09.09.2015 Komisionárska zmluva č. CE 582-2015-KM-2.2.2
ico_pdf_46
09.09.2015 Dodatok č. 20 k Zmluve o nájme č. CE 581-2015-NZ-2.2.2-20 ico_pdf_46
08.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 579-2015-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
08.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 578-2015-OZ-4.0-1
ico_pdf_46
07.09.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 577-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.09.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 576-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.09.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 575-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.09.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 574-2015-OZ-2.4.1-3 ico_pdf_46
07.09.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 573-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.09.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 572-2015-OZ-2.4.1-2
07.09.2015 Zmluva o dielo č. CE 571-2015-OZ-2.4.1
07.09.2015 Zmluva o dielo č. CE 570-2015-OZ-2.4.1
07.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 569-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
07.09.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 568-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
07.09.2015 Zmluva o dielo č. CE 562-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
07.09.2015 Nájomná zmluva č. CE 561-2015-NZ-2.3.4
03.09.2015 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 560-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.09.2015 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 559-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 558-2015-OZ-2.4.1-1
02.09.2015 Zmluva o spolupráci č. CE 554-2015-OZ-2.5 ico_pdf_46
02.09.2015 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 557-2015-KM-2.4.1 ico_pdf_46
02.09.2015 Delimitačný protokol č.19-2015  č. CE 556-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.09.2015 Zmluva o dielo č. CE 553-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46