Zmluvy júl 2016


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY júl 2016 Formát
29.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 617-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
28.07.2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. CE 616-2016-OZ-1.4 ico_pdf_46
28.07.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 615-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
28.07.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 614-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
28.07.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 613-2016-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
28.07.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 612-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
27.07.2016 Kúpna zmluva č. 4-16  č. CE 611-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
26.07.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  č. CE 610-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
26.07.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  č. CE 609-2016-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
26.07.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  č. CE 608-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
25.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 607-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
22.07.2016 Dohoda č.139-2016-GR  č. CE 606-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.07.2016 Kúpna zmluva č. 28-16  č. CE 605-20216-KZ-1.2 ico_pdf_46
22.07.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 604-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 603-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
22.07.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 602-2016-OZ-2.5-3 ico_pdf_46
22.07.2016 Kúpna zmluva č. Z201617038_Z č. CE 601-2016-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
22.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 600-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
22.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 599-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
19.07.2016 Dohoda o uznaní dlhu a plnení v splátkach č. CE 598-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
19.07.2016 Dohoda o uznaní dlhu a plnení v splátkach č. CE 597-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
19.07.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme č. 742-2013  č. CE 596-2016-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
19.07.2016 Nájomná zmluva č. 19-2016  č. CE 595-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
19.07.2016 Zmluva o vytvorení a používaní diela č. CE 593-2016-OZ-2.5 ico_pdf_46
19.07.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 592-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
19.07.2016 Kúpna zmluva Z201616984_Z č. CE 591-2016-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
18.07.2016 Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 38-15  č. CE 590-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
15.07.2016 Nájomná zmluva č. 20-16 č. CE 589-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
15.07.2016 Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov č. CE 588-2016-NZ-1.2
ico_pdf_46
15.07.2016 Kúpna zmluva č. 43-16  č. CE 587-2016-KZ-1.2
ico_pdf_46
14.07.2016 Poistná zmluva č. 25-11826 č. CE 586-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46
13.07.2016 Kúpna zmluva č. Z201615894_Z č. CE 582-2016-OZ-2.2.3
ico_pdf_46
13.07.2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom č. 13-2016 č. CE 581-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.07.2016 Zmluva o dielo č. CE 580-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.07.2016 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 579-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
13.07.2016 Nájomná zmluva č. 21-2016  č. CE 578-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
12.07.2016 Dodatok č. 17 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku  č. CE 573-2016-NZ-2.2.2-17 ico_pdf_46
12.07.2016 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 35-2013 č. CE 572-2016-NZ-2.2.2-3 ico_pdf_46
12.07.2016 Dodatok č. 4 ku Komisionárskej zmluve č. CE 571-2016-KZ-2.2.2-4 ico_pdf_46
12.07.2016 Dodatok č. 11 ku Komisionárskej zmluve č. CE 570-2016-KZ-2.2.2-11 ico_pdf_46
12.07.2016 Dodatok č. 22 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov  č. CE 569-2016-NZ-2.2.2-22 ico_pdf_46
12.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 568-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
11.07.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 567-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
11.07.2016 Kúpna zmluva č. 34-16  č. CE 566-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
07.07.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 30-2014  č. CE 564-2016-NZ-1.2-2
ico_pdf_46
07.07.2016 Nájomná zmluva č. 11-2016  č. CE 563-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
06.07.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 562-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
04.07.2016 Zmluva o dielo č. CE 555-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
04.07.2016 Zmluva o dielo č. CE 554-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
04.07.2016 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 553-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
01.07.2016 Kúpna zmluva č. 25-16  č. CE 552-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
01.07.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 551-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
01.07.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 550-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46