Dôležité adresy


Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Prievidza
Riečna ul., Prievidza
Denne od 9.00 do 17.00 h
Tel.: 0904 752 629
e-mail: karantennastanica@prievidza.sk
Mestská polícia Prievidza
Ul. K. Novackého č. 14, 971 01 Prievidza
Bezplatné núdzové volanie: 159
Tel.: 046/5111 534
e-mail: msp@prievidza.sk
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza
Mariánska ul. 6, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 22 47
e-mail: rvspdo@svssr.sk