Ochrana zvierat


Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické (životné) potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa.

Týranie zvierat
Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie, spôsobujúce zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, poruchu správania sa, neprimeranú bolesť, poranenie alebo utrpenie, obmedzuje jeho výživu a napájanie. Zakazuje sa dopovať zvieratá alebo im podávať chemické a omamné látky poškodzujúce ich zdravie, používať predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť, zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť, štvať zviera proti zvieraťu, použiť živé zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach, propagovať týranie zvierat alebo zápasy psov, opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho a usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.
V prípade zistenia podozrenia na týranie psa sa obráťte na štátnu políciu - tel. č. 158 alebo Mestskú políciu Prievidza - tel. č. 159.