Iné


1.
Názov: Súkromná spojená škola, Ul. M. Falešníka 6, Prievidza
Adresa: Ulica M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Web: www.eskolapd.sk
Kontakt: 0918 805 015


2.
Názov: Súkromná základná umelecká škola Xoana
Adresa: Jesenského ulica 16,  971 01 Prievidza
Web: www.xoana.sk
Kontakt: 0905 522 632

3.
Názov: Spojená škola internátna

Adresa: Úzka ulica č. 2, 971 01 Prievidza
Web: www.skolaspecialpd.edupage.org
Kontakt: 046/543 14 96


4.
Názov: Funny Kids Academy - Slovensko-anglické montessori jasle a škôlka - Detská jazyková škola
Adresa: Hrabová ulica 15, 971 01 Prievidza
Web: www.funnyacademy.sk
Kontakt:0948 485 852

5.
Názov: Hrivko – detské jasle a škôlka
Adresa: Sládkovičova ulica 5, 971 01 Prievidza
Web: www.hrivko.sk
Kontakt: 0908 512 222