Zmluvy za mesiac január


Dátum zverejnenia ZMLUVY január 2012 Formát
30.01.2012 Doplnok č. 36 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činnosti spojených s prevádzkou športovej haly zo dňa 8.12.1997 č. CE-65-2012-NZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.01.2012 Kúpna zmluva č. CE-59-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
26.01.2012 Komisionárska zmluva č. CE-60-2012-KM-2.4.1 ico_pdf_46
26.01.2012 Zmluva o dielo č. CE-61-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
26.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-64-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE-58-2012-TZ-1. 1 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o bezplatnej preprave príslušníkov mestskej polície v mestskej hromadnej doprave na území mesta Prievidza CE-57-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-46-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-47-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-48-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE-49-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-50-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-51-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE-52-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE-53-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE-54-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE-55-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.01.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE-56-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.01.2012 Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. CE-45-2012-OZ-1.1-5 ico_pdf_46
23.01.2012 Kúpna zmluva č. CE-44-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-43-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
19.01.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE-42-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
19.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-41-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
18.01.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE-40-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.01.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE-39-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.01.2012 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č.  CE-35-2012-OZ-2. 2. 3 ico_pdf_46
18.01.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE-38-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
18.01.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE-37-2012-OZ-4.0
ico_pdf_46
17.01.2012 Licenčná zmluva na vydanie diela č.  CE-34-2012-OZ-2. 6 ico_pdf_46
17.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-32-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
17.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č . CE-33-2012-OZ-1. 2 ico_pdf_46
17.01.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena č . CE-28-2012-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
17.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č.  CE-31-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
17.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-27-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
17.01.2012 Nájomná zmluva č  012012 č.  CE-26-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
12.01.2012 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE-20-2012-OZ-2.6 ico_pdf_46
12.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-22-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
12.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-24-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
12.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnostu č. CE-25-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
12.01.2012 Zmluva o náhradeza užívanie nehnuteľnosti č. CE-23-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
11.01.2012 Darovacia zmluva č. CE-17-2012-OZ-2.3
ico_pdf_46
11.01.2012 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. CE- 18-2012-KM-2.2.2 ico_pdf_46
11.01.2012 Dodatok č. 47 ku Komisionárskej zmluve č. CE-19-2012-KM-2.2.2 ico_pdf_46
11.01.2012 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE-13-2012-OZ-2.6 ico_pdf_46
11.01.2012 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE-14-2012-OZ-2.6 ico_pdf_46
11.01.2012 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE-15-2012-OZ-2.6 ico_pdf_46
11.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-16-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
09.12.2012 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 12-2012-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
05.01.2012 Dodatok č.19 č. CE 7-2012-OZ-2.2.2-19 ico_pdf_46
05.01.2012 Dodatok č. 18 č. CE 6-2012-OZ-2.2.2-18 ico_pdf_46
05.01.2012 Kúpna zmluva č. CE 1-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.01.2012 Kúpna zmluva č. CE 2-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.01.2012 Kúpna zmluva č. CE 3-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.01.2012 Kúpna zmluva č. CE 4-2011-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.01.2012 Kúpna zmluva č. CE 5-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.01.2012 Kúpna zmluva č. CE 10-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.01.2012 Protokol o zverení hnuteľného majetku do správy č. CE 11-2012-POZ-2.2.2 ico_pdf_46
05.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE 8-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
05.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE 9-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
03.01.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE-277-2012-OZ-4. 0
03.01.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č  CE 827-2011-BZ-1. 2
ico_pdf_46
03.01.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č  CE 826-2011-OZ-1. 2