Zmluvy december 2013


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY december 2013 Formát
31.12.2013 Dodatok č. 5 ku Komisionárskej zmluve č. CE 841-2013-KM-2.2.2-5 ico_pdf_46
31.12.2013 Flotilová poistná zmluva č. CE 840-2013-OZ-2.2.2
ico_pdf_46
31.12.2013 Poistná zmluva č. CE 839-2013-OZ-2.2.2
ico_pdf_46
31.12.2013 Dodatok č. 1 k Mándátnej zmluve č. CE 838-2013-KM-2.4.1-1
ico_pdf_46
31.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb č. CE 837-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 836-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 835-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 834-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 833-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 832-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 831-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 830-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 829-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 828-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 827-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 826-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 825-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 824-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 823-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 822-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 821-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 820-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 819-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 818-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 817-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 816-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 815-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 814-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 813-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 812-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 811-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 810-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 809-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 808-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 807-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CE 806-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.12.2013 Servisná zmluva č. CE 805-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46
27.12.2013 Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. CE 803-2013-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
27.12.2013 Dodatok č. 15 k Zmluve na zabezpečenie dopravnej obslužnosti vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave č. CE 804-2013-OZ-2.4.1-15
20.12.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 802-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
20.12.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 801-2013-ZVB-1.2
20.12.2013 Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve č. 01-10 a zmluve o predkupnom práve č. CE 800-2013-ZZ-1.2-2
19.12.2013 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. CE 796-2013-NZ-1.2-3 ico_pdf_46
19.12.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 793-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.12.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 14-2013 č. CE 792-2013-NZ-1.2
19.12.2013 Dodatok č. 17 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov č. CE 794-2013-NZ-2.2.2-17
19.12.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 28-13 č. CE 791-2013-KZ-1.2-1
19.12.2013 Darovacia zmluva č. CE 795-2013-OZ-2.2.2
17.12.2013 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. CE 789-2013-2.4.1-1 ico_pdf_46
17.12.2013 Zmluva o prevode č. CE 788-2013-PNM-1.2
17.12.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 787-2013-ZVB-1.2
17.12.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. CE 786-2013-OZ-2.4.1-2
ico_pdf_46
16.12.2013 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 785-2013-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
16.12.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. CE 784-2013-TZ-2.3.1
16.12.2013 Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. CE 783-2013-OZ-1.1-7
16.12.2013 Kúpna zmluva č. CE 782-2013-KZ-2.0
16.12.2013 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 776-2013-OZ-1.2
ico_pdf_46
16.12.2013 Dodatok č. 40 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 775-2013-OZ-2.2.2-40
ico_pdf_46
12.12.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 774-2013-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
12.12.2013 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve CE 767-2013-NZ-2.2.2 ico_pdf_46
10.12.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 771-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
10.12.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 773-2013-ZVB-1.2
10.12.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 772-2013-ZVB-1.2
10.12.2013 Kúpna zmluva č. CE 768-2013-OZ-2.2.2
10.12.2013 Kúpna zmluva č. 766-2013-KZ-1.2
10.12.2013 Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 49-13 č. CE 770-2013-KZ-1.2
10.12.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 769-2013-2.4.1-1
9.12.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 764-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
9.12.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 765-2013-TZ-1.1
9.12.2013 Doplnok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. CE 763-2013-KM-2.4.1-1
9.12.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 762-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
9.12.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 761-2013-PB-1.2
9.12.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 760-2013-PB-1.2
9.12.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 759-2013-PB-1.2
6.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. CE 756-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46
6.12.2013 Nájomná zmluva č. 30-2013 č. CE 757-2013-NZ-1.2
6.12.2013 Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 33-13 č. CE 754-2013-KZ-1.2
6.12.2013 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 758-2013-NZ-2.2.2-3
6.12.2013 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. CE 755-2013-NZ-1.2-3
4.12.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 750-2013-TZ-2.3.1-1 ico_pdf_46
3.12.2013 Kúpna zmluva č. 44-13 č. CE 749-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
3.12.2013 Nájomná zmluva č. 33-2013 č. CE 748-2013-NZ-1.2
3.12.2013 Protokol o zverení nehnuteľného majetku do správy č. CE 747-2013-POP-2.2.2
3.12.2013 Kúpna zmluva č. CE 746-2013-KZ-1.2
3.12.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 745-2013-TZ-2.3.4 ico_pdf_46
3.12.2013 Zmluva o spolupráci č. CE 744-2013-OZ-2.3.1
2.12.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. CE 743-2013-BZ-2.4.1-2
2.12.2013 Zmluva o podnájme č. CE 742-2013-NZ-1.2
2.12.2013 Zmluva o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie č. CE 741-2013-OZ-2.2