Organizačné a personálne oddelenie


Názov a dátum zverejnenia Formát
Čestné vyhlásenie
Zverejnené: 9.10.2015
rtf_file_extension_45
Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle (F 348-3) rtf_file_extension_45
Žiadosť o vydanie potvrdenia o uvedení stavby do užívania alebo trvalej prevádzky (F 349-3) rtf_file_extension_45
Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove (F 149-7) rtf_file_extension_45
Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby, o neexistencii stavby (F367-1)
Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov rtf_file_extension_45