Sociálne oddelenie


Názov a dátum zverejnenia Formá
Vyhlásenie pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a k stravovacím  návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Zverejnené12.2.2014
rtf_file_extension_45
Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu ico_pdf_46
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu


Tlačivo lekársky nález
Zoznam úkonov opatrovateľskej služby
Žiadosť o prepravnú službu                                                                             
Žiadosť o prijatie do zariadenia sociálnych služieb – útulku (Harmónia, nezisková organizácia)
Zverejnené 07.03.2019

Žiadosť o poskytnutie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi