Zmluvy za mesiac december


Dátum zverejnenia ZMLUVY december 2011 Formát
30.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 825-2011-TZ-1.1 ico_pdf_46
30.12.2011 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE 823-2011-OZ-1.2 ico_pdf_46
30.12.2011 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE 824-2011-OZ-1.2
29.12.2011 Nájomná zmluva č  816-2011-NZ-1. 2
ico_pdf_46
29.12.2011 Dodatok č  1 k dohode o zabez  podm  vykonávania absolventskej  praxe č  CE 817-2011-OZ-2. 1-1 ico_pdf_46
29.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č  CE 821-2011-TZ-1. 1 ico_pdf_46
29.12.2011 Dodatok č  12 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme č  CE 818-2011-OZ-2 .4.1-1.2
29.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie č  820-2011-TZ-1. 1
ico_pdf_46
29.12.2011 Zmluva o zabezpečení vydávania mests. novín č. CE 822-2011-OZ-1.1
29.12.2011 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č  819-2011-OZ-1. 2 ico_pdf_46
27.12.2011 Kúpna zmluva č. CE 811-2011-KZ-1.2 ico_pdf_46
27.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č. CE 812-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
27.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č. CE 813-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
27.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č. CE 814-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
27.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č. CE 815-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
27.12.2011 Protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku do správy č. CE 809-2011-POZ-222 ico_pdf_46
22.12.2011 Zmluva o dielo č  CE 810-2011-OZ-2. 2. 3 ico_pdf_46
20.12.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 805-2011-OZ-2.3.1-3 ico_pdf_46
20.12.2011 Kúpna zmluva č. CE 807-2011-KZ-1.1 ico_pdf_46
20.12.2011 Zmluva o budúcej zmluve č. CE 808-2011-BZ-1.2 ico_pdf_46
20.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 806-2011-TZ-1.1 ico_pdf_46
16.12.2011 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 801-2011-OZ-2.3.1-5 ico_pdf_46
16.12.2011 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 802-2011-BZ-1.2
16.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 798-2011-TZ-1.1
16.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 803-2011-TZ-1.1
16.12.2011 Zmluva o poskytunutí finančných prostriedkov č. CE 799-2011-TZ-2.3.1
16.12.2011 Zmluva o poskytunutí finančných prostriedkov č. CE 800-2011-TZ-2.3.1
14.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 797-2011-TZ-1.1 ico_pdf_46
14.12.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 791-2011-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
14.12.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 793-2011-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
14.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č. CE 796-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
14.12.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 790-2011-OZ-2.3.1-1
ico_pdf_46
14.12.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme pozemku č. CE 787-2011-NZ-1.2-2
ico_pdf_46
14.12.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o podnájme pozemku č. CE 788-2011-NZ-1.2-3
ico_pdf_46
14.12.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 794-2011-OZ-2.3.1-3 ico_pdf_46
14.12.2011 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 792-2011-OZ-2.3.1-4 ico_pdf_46
14.12.2011 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. CE 795-2011-OZ-2.3.1-6 ico_pdf_46
14.12.2011 Nájomná zmluva č. CE 789-2011-NZ-1.2 ico_pdf_46
14.12.2011 Zmluva o podnájme pozemku č. CE 786-2011-NZ-1.2 ico_pdf_46
09.12.2011 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č  CE 780-2011-OZ-2. 2. 2 ico_pdf_46
09.12.2011 Dohoda o absolventskej praxi č  CE 781-2011-OZ-2. 1 ico_pdf_46
09.12.2011 Nájomná zmluva č  CE 778-2011-NZ-1. 2 ico_pdf_46
09.12.2011 Doplnok č  4 k Zmluve o nájme č  CE 779-2011-NZ-2. 2. 2-4 ico_pdf_46
09.12.2011 Zmluva o dielo č  CE 782-2011-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
09.12.2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č  CE 784-2011-BZ-1. 2 ico_pdf_46
09.12.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č  CE 783-2011-OZ-2. 3 .1 ico_pdf_46
05.12.2011 Kúpna zmluva č. CE 773-2011-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.12.2011 Príkazná zmluva č. CE 774-2011-PZ-1.2
07.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č. CE 775-2011-PB-1.2
07.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č. CE 776-2011-PB-1.2
07.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č. CE 777-2011-PB-1.2