Zmluvy za mesiac november


Dátum zverejnenia ZMLUVY november 2011 Formát
30.11.2011 Zmluva o budúcej zmluve č  CE 770-2011-BZ-1. 2 ico_pdf_46
30.11.2011 Zmluva o dielo č  CE 769-2011-OZ-2 4. 1 ico_pdf_46
30.11.2011 Kupna zmluva č  CE 768-2011-KZ-1. 2 ico_pdf_46
30.11.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č  CE 767-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
30.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č  CE 765-2011-TZ-.2. 3. 1 ico_pdf_46
30.11.2011 Doplnok č  3 k Nájomnej zmluve č  CE 764-2011-NZ-2. 2. 2-3 ico_pdf_46
30.11.2011 Dodatok č  1 k nájomnej zmluve č  CE 763-2011-NZ-2. 3. 3-1 ico_pdf_46
24.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 760-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 761-2011-PB-1. 2
ico_pdf_46
24.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 762-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č  CE 755-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 754-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o budúcej zmluve č  CE 753-2011-BZ-1. 2 ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o budúcej zmluve č  CE 752-2011-BZ-1. 2
ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena č  CE 751-2011-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
21.11.2011 Príloha č  5 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č  CE 750-2011-OZ-2. 2-5 ico_pdf_46
21.11.2011 Kúpna zmluva č  CE 749-2011-KZ-1.1 ico_pdf_46
21.11.2011 Sponzorská zmluva č  CE 748-2011-SZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č  CE 747-2011-TZ-2. 3.1 ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č  CE 746-2011-TZ-1. 1
ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č  CE 745-2011-TZ-1. 1 ico_pdf_46
21.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č  CE 744-2011-TZ-1. 1 ico_pdf_46
18.11.2111 Kúpna zmluva č  CE 743-2011-KZ-1. 1 ico_pdf_46
14.11.2011 Dodatok č  1 k zmluve o poskytovaní opatr  služieb č CE 741-2011-OZ-2 .3. 1-2 ico_pdf_46
14.11.2011 Dodatok č  2 k zmluve o poskytovaní opatr  služieb č CE 740-2011-OZ-2. 3. 1-2
ico_pdf_46
14.11.2011 Dodatok č  2 k zmluve o poskytovaní opatr  služieb č CE 742-2011-OZ-2 .3. 1-2 ico_pdf_46
14.11.2011 Zmluva o dielo č  CE 736-2011-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
14.11.2011 Zmluva o dielo č  CE 737-2011-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
14.11.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č  CE 738-2011-OZ-4. 0
ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o budúcej zmluve CE 735-2011 -1.2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o postúpení pohľadávky CE 731-2011 2. 2.1 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o budúcej zmluve č  CE 734-2011-BZ-1. 2 ico_pdf_46
11.11.2011 Kúpna zmluva č  CE 733-2011-KZ-1. 2 ico_pdf_46
11.11.2011 Kúpna zmluva č  CE 732-2011-KZ-1. 2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 722-2011-PB-1 .2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 721-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 720-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 726-2011-PB-1 .2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 725-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 724-2011-PB-1 .2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 723-2011-PB-1 .2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 727-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 728-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 730-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
11.11.2011 Zmluva o prevode vlastníctva č  CE 729-2011-PB-1.2 ico_pdf_46
9.11.2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom č  CE 718-2011-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
9.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie č  CE 716-2011-TZ-1. 1
ico_pdf_46
9.11.2011 Zámenná zmluva č  CE 719-2011-ZZ-1. 2 ico_pdf_46
9.11.2011 Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku č  CE 715-2011-POP-2. 2. 2 ico_pdf_46
9.11.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č  CE 717-2011-OZ-2. 1 ico_pdf_46
8.11.2011 Dodatok č  4 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č  CE 710-2011-OZ-2. 3. 1-4 ico_pdf_46
8.11.2011 Dodatok č  3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č  CE 711-2011-OZ-2. 3. 1-3 ico_pdf_46
8.11.2011 Nájomná zmluva č  CE 709-2011-NZ-1. 2
ico_pdf_46
8.11.2011 Kúpna zmluva č  CE 708-2011-KZ-1. 2 ico_pdf_46
7.11.2011 Dodatok č 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č 705-2011-OZ-2. 3. 1-1
ico_pdf_46
7.11.2011 Dodatok č 4  k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č 706-2011-OZ-2 .3. 1-4
7.11.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č  707-2011-OZ-2. 3. 1.
ico_pdf_46