Zverejňovanie zmlúv : pätnásta časť 15/19


Dátum zverejnenia ZMLUVY - apríl 2011
Formát
27.04.2011 Zmluva o výpožičke  č. CE 154-2011-OZ-2.2.2   ico_pdf_46
27.04.2011 ZoD č. 2011-HC-01-004 na realizáciu stavby CE 152-2011-OZ-2.7 ico_pdf_46
22.04.2011 Dodatok č.2 o dodávke a odbere tepla CE 153-2011-OZ-2.5-2
22.04.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 136-2011-OZ-2.3.1-1.pdf
20.04.2011 Zámenná zmluva CE 137- 2011- ZZ- 2.2.2
20.04.2011 Príloha k nájomnej zmluve CE 139-2011-NZ-2.1.4
20.04.2011 Príloha k nájomnej zmluve CE 140-2011-NZ-2.1.4
20.04.2011 Zmluva o transfere finančných prostriedkov CE 138-2011-TZ-1.1
15.04.2011 Zmluva o dielo CE 132-2011-OZ-2.4.1
13.04.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE134-2011-OZ-2.3.1.pdf
13.04.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE135-2011-OZ-2.3.1.pdf
13.04.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE133-2011-OZ-2.3.1.pdf
12.04.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov CE 131-2011-NZ-2.5
11.04.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 74-2011-OZ-231
11.04.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 73-2011-OZ-231
11.04.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 60-2011-OZ-231
11.04.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 41-2011-OZ-231
11.04.2011 Dodatok 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 63-2011-OZ-231-2
11.04.2011 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 72-2011-OZ-231-1
11.04.2011 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 62-2011-OZ-231-1
11.04.2011 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 61-2011-OZ-231-1
11.04.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 110-2011-OZ-231
08.04.2011 Zmluva o budúcej zmluve CE 128-2011-BZ-2.2.2.pdf
11.04.2011 Kúpna zmluva CE 126-2011-KZ-2.2.2.pdf
11.04.2011 Kúpna zmluva CE 127-2011-KZ-1.1.pdf
11.04.2011 Kúpna zmluva CE 123-2011-KZ-2.2.2.pdf
11.04.2011 Kúpna zmluva CE 125-2011-KZ-2.2.2.pdf
05.04.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 119-2011-PB-2.2.2
05.04.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 118-2011-PB-2.2.2
04.04.2011 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy CE 124-2011-BZ-2.2.2
01.04.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 122-2011-OZ-2.1.1