Zmluvy za mesiac október
Dátum zverejnenia ZMLUVY október 2012 Formát
31.10.2012

Zmluva č. CE 735/2012 OZ-2.4.2

ico_pdf_46
31.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 731-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
31.10.2012 Kúpna zmluva č. CE 732-2012-OZ-2.3 ico_pdf_46
31.10.2012 Kúpna zmluva č. CE 733-2012-OZ-2.3 ico_pdf_46
31.10.2012 Nájomná zmluva č. CE 734-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
29.10.2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 729-2012-NZ-2.4.1-3 ico_pdf_46
29.10.2012 Zmluva o poskytovaní dotácií č. CE 728-2012-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
29.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 727-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
29.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 726-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
29.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 725-2012-PB-1.2
ico_pdf_46
29.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 724-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
29.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 723-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
29.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 722-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
29.10.2012 Dodatok č. 7 ku Komisionárskej zmluve č. CE 720-2012-KM-2.2.1-7 ico_pdf_46
29.10.2012 Nájomná zmluva č. 22-2012 č. CE 719-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
24.10.2012 Doplnok č  1 k zmluve o dielo č  CE 709-2012-OZ-2 6-1 ico_pdf_46
24.10.2012 Nájomná zmluva č  9-2012 č  CE 708-2012-NZ-1 2
24.10.2012 Kúpna zmluva č  38-12 č  CE 707-2012-KZ-1 2
24.10.2012 Kúpna zmluva č  37-12 č  CE 706-2012-KZ-1 2
24.10.2012 Kúpna zmluva č  36-12 č  CE 705-2012-KZ-1 2
24.10.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č  CE 704-2012-ZVB-1 2 ico_pdf_46
24.10.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č  CE 703-2012-ZVB-1 2
24.10.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č  CE 702-2012-ZVB-1 2
24.10.2012 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z obl  koordinácie bezpečnosti na stavenisku č.  CE 700-2012-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
24.10.2012 Zmluva o dielo č.  CE 701-2012-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
24.10.2012 Dodatok č.  1 k zmluve o dielo č . CE 699-2012-OZ-2 .4. 1-1 ico_pdf_46
19.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 697-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
19.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 696-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
19.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 695-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
19.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 694-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 693-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 692-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 691-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
18.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č.  CE 690-2012-PB-1. 2 ico_pdf_46
16.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 688-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
16.10.2012 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 35-2007 č. CE 687-2012-NZ-1.2. ico_pdf_46
16.10.2012 Dohoda o uznaní dlhu č. CE 686-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
16.10.2012 Zmluva o započítaní vzájomných pohľadávok č. CE 685-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
12.10.2012 Zmluva o uznaní vlastníckeho práva č. CE 682-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
12.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 684-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
12.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE 683-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
10.10.2012 Dodatok č.  1 k Zmluve o účelovom úvere č.  0732-09-8722 č . CE 676-2012-UZ-2. 2. 1-1 ico_pdf_46
10.10.2012 Dodatok č . 2 k Zmluve o účelovom úvere č . 3443-10-08722 č.  CE 674-2012-UZ-2. 2. 1-2 ico_pdf_46
10.10.2012 Dodatok č.  4 k Zmluve o účelovom úvere č.  0871-08-8722 č.  CE 677-2012-UZ-2. 2. 1-4 ico_pdf_46
10.10.2012 Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve č.  8046-12-08722 č.  CE 675-2012-UZ-2. 2. 1 ico_pdf_46
10.10.2012 Nájomná zmluva č . 45-2012 č.  CE 678-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
10.10.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č.  CE 680-2012-TZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
10.10.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena č.  CE 679-2012-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
10.10.2012 Dodatok č. 6 k Zmluve o účelovom úvere č. 1178-07-8722 č. CE 672-2012-UZ-2.2.1-6 ico_pdf_46
10.10.2012 Kúpna zmluva č. 33-12 č. CE 670-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
10.10.2012 Nájomná zmluva č. 43-2012 č. CE 671-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
10.10.2012 Zmluva o účelovom úvere č. 8045-12-08722 č. CE 673-2012-UZ-2.2.1 ico_pdf_46
05.10.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. CE 669-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.10.2012 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. CE 668-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.10.2012 Zmluva o dielo č. CE 666-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.10.2012 Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve č. CE 667-2012-OZ-1.0-1 ico_pdf_46
03.10.2012 Zmluva o dielo č.  CE 651-2012-OZ-2. 4 . 1 ico_pdf_46
03.10.2012 Nájomná zmluva č.  44-12 č  CE 650-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46