Zmluvy december 2014


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY december 2014 Formát
31.12.2014 Mandátna zmluva č. CE 957-2014-KM-1.1
ico_pdf_46
31.12.2014 Dodatok č. 16 k zmluve na zabezpečenie dopravnej oblužnosti pravidelnej autobusovej doprave č. CE 955-2014-OZ-2.4.1-16
ico_pdf_46
31.12.2014 Poistná zmluva na  PZP motorových vozidiel č. CE 956-2014-PZ-2.2.2
31.12.2014 Zmluva o dielo č. CE 946-2014-OZ-1.1 ico_pdf_46
30.12.2014 Zmluva o predaji motorového vozidla č. CE 954-2014-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
30.12.2014 Doplnok č. 42 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly č. CE 953-2014-NZ-2.4.1-42 ico_pdf_46
30.12.2014 Doplnok č. 4 ku Komisionárskej zmluve č. CE 952-2014-KM-2.4.1-4 ico_pdf_46
30.12.2014 Poistná zmluva č. CE 948-2014-PZ-1.2 ico_pdf_46
30.12.2014 Dodatok č. 13 ku Komisionárskej zmluve č. CE 949-2014-KM-2.1.2-13 ico_pdf_46
23.12.2014 Nájomná zmluva č. CE 947-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
23.12.2014 Kúpna zmluva č. CE 941-2014-KZ-2.4.1
ico_pdf_46
22.12.2014 Nájomná zmluva č. 57-2014 č. CE 945-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
22.12.2014 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 944-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
19.12.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. CE 943-2014-OZ-PO-1 ico_pdf_46
19.12.2014 Nájomná zmluva č. CE 942-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
18.12.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 938-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.12.2014 Kúpna zmluva č. CE 940-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
18.12.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 939-2014-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
15.12.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 933-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
15.12.2014 Zmluva o náhrade za uživanie nehnuteľnosti č. CE 934-2014-ZN-1.2 ico_pdf_46
15.12.2014 Zmluva o dielo č. CE 932-2014-OZ-1.1 ico_pdf_46
15.12.2014 Nájomná zmluva č. CE 931-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
15.12.2014 Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve č. CE 936-2014-KM-2.4.1-3
ico_pdf_46
15.12.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 935-2014-NZ-1.2-1
ico_pdf_46
11.12.2014 Poistná zmluva č. 2511700 č. CE 930-2014-OZ-2.1
ico_pdf_46
10.12.2014 Dodatok č. 18 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov č. CE 926-2014-NZ-2.2.2-18 ico_pdf_46
10.12.2014 Dodatok č. 8 ku Komisionárskej zmluve č. CE 927-2014-KM-2.2.2-8
ico_pdf_46
9.12.2014 Zmluva o dielo č. CE 924-2014-OZ-1.1 ico_pdf_46
9.12.2014 Dohoda o zrušení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 925-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
8.12.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 918-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
8.12.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 917-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
8.12.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 916-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
8.12.2014 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. CE 915-2014-NZ-1.2-4 ico_pdf_46
8.12.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 920-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
8.12.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 919-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
5.12.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vl. pozemku č. CE 914-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
5.12.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vl. pozemku č. CE 913-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
5.12.2014 Kúpna zmluva č. 58-14 č. CE 910-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
5.12.2014 Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 909-2014-OZ-2.2
ico_pdf_46
5.12.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 912-2014-BZ-1.2-1
ico_pdf_46
5.12.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 911-2014-BZ-1.2-1
ico_pdf_46
4.12.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vl. pozemku č. CE 906-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
4.12.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vl. pozemku č. CE 905-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
4.12.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vl. pozemku č. CE 904-2014-PB-1.2
ico_pdf_46
4.12.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vl. pozemku č. CE 903-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
4.12.2014 Zmluva o dielo č. CE 902-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
3.12.2014 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. CE 900-2014-NZ-2.2.2-4 ico_pdf_46
2.12.2014 Nájomná zmluva č. 55-2014 č. CE 897-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
2.12.2014 Nájomná zmluva č. 54-2014 č. CE 898-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
2.12.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. CE 896-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
1.12.2014 Hromadný dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 894-2014-RZ-2.2.5-2 ico_pdf_46
1.12.2014 Hromadný dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 893-2014-RZ-2.2.5-1
ico_pdf_46
1.12.2014 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.21-2013 o nájme nebytových priestorov č.CE 892-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46