Zmluvy apríl 2016


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY apríl 2016 Formát
29.04.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 287-2016-TZ-2.3.1-1
ico_pdf_46
28.04.2016 Zmluva o dielo č. CE 284-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
27.04.2016 Zmluva o dielo č. CE 283-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.04.2016 Zmluva o dielo č. CE 282-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 281-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 280-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 279-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 278-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 277-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 276-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 275-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.04.2016 Darovacia zmluva č. CE 271-2016-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
22.04.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 273-2016-OZ-2.4.1-1
22.04.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 272-2016-OZ-2.4.1
21.04.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 269-2016-1.2-1 ico_pdf_46
21.04.2016 Kúpna zmluva č. 20168082_Z č. CE 268-2016-OZ-2.2.3
21.04.2016 Kúpna zmluva č. CE 270-2016-KZ-1.2
19.04.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 262-2016-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
18.04.2016 Dodatok č. 4 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 259-2016-OZ-2.4.1-4 ico_pdf_46
18.04.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 258-2016-OZ-2.4.1-1
18.04.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 257-2016-OZ-2.4.1-1
18.04.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 256-2016-OZ-2.4.1
18.04.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 255-2016-OZ-2.4.1
18.04.2016 Zmluva o dielo č. CE 254-2016-OZ-2.4.1
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 253-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 252-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 251-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 250-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 249-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 248-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 247-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 246-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 245-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 244-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 243-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 242-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 241-2016-PB-1.2
18.04.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 240-2016-PB-1.2
18.04.2016 Kúpna zmluva č. 14-16 č. CE 239-2016-KZ-1.2
15.04.2016 Dodatok č. 17 ku Komisionárskej zmluve č. CE 237-2016-KZ-1.2-17 ico_pdf_46
14.04.2016 Kúpna zmluva č. Z20165134_Z č. CE 236-2016-OZ-2.3.3
14.04.2016 Zmluva o spolupráci č. CE 229-2016-OZ-2.4.3 ico_pdf_46
14.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 231-2016-TZ-1.1
14.04.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 22-2013    č. CE 232-2016-NZ-1
13.04.2016 Poistná zmluva č. CE  230-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46
08.04.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 226-2016-ZVB-1.2-1 - doplniť ico_pdf_46
07.04.2016 Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi  č. CE  225-2016-OZ-1.1 ico_pdf_46
07.04.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 224-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.04.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 223-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.04.2016 Kúpna zmluva č. 10-16  č. CE 222-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
06.04.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 221-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
06.04.2016 Nájomná zmluva č. 5-2016 č. CE 220-2016-NZ-1.2c ico_pdf_46
06.04.2016 Nájomná zmluva č. 2-2016 č. CE 219-2016-NZ-1.2
ico_pdf_46
06.04.2016 Nájomná zmluva č. 3-2016 č. CE 218-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
06.04.2016 Kúpna zmluva č. Z20165673_Z č. CE 217-2016-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
05.04.2016 Zmluva o dielo č. CE 216-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
04.04.2016 Kúpna zmluva č. 13-16  č. CE 211-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
04.04.2016 Kúpna zmluva č. 12-16  č. CE 212-2016-KZ-1.2
ico_pdf_46
04.04.2016 Zámenná zmluva č. 15-2016   č. CE 210-2016-ZZ-1.2 ico_pdf_46