Zmluvy august 2016


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY august 2016 Formát
31.08.2016 Dodatok č.  1. k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.  CE 682-2016-OZ-1. 2-1 ico_pdf_46
26.08.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 679-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
25.08.2016 Zmluva o dielo č.  Z-0308-16  č.  CE 676-2016-OZ-4 0 ico_pdf_46
24.08.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 675-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
24.08.2016 Kúpna zmluva č. 39-16  č. CE 674-2016-KZ-1.2
24.08.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 673-2016-ZVB-1.2
23.08.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 672-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
23.08.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 671-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
22.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 670-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 669-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 668-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 667-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 666-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 665-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 664-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 663-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.08.2016 Zmluva o dielo č. CE 661-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
17.08.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 660-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
17.08.2016 Dodatok č. 5 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015 č. CE 659-2016-KM-2.4.1-5
ico_pdf_46
17.08.2016 Dodatok č. 12 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24.01.2012 č. CE 658-2016-KM-2.4.1-12
ico_pdf_46
17.08.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 657-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
16.08.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 656-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
16.08.2016 Zmluva o dielo č. CE 655-2016-OZ-2.4.1. ico_pdf_46
16.08.2016 Zmluva o dielo č. CE 654-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
12.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 649-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 648-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 647-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 646-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 645-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 644-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.08.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 643-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.08.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 642-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
10.08.2016 Kúpna zmluva č. CE 641-2016-OZ-1.1 ico_pdf_46
10.08.2016 Zmluva č. 0510-2016-SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. CE 640-2016-TZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.08.2016 Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. CE 639-2016-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
09.08.2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom č. CE 638-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
09.08.2016 Zmluva o dielo č  CE 637-2016-OZ-2 5 ico_pdf_46
08.08.2016 Zmluva o dielo č.  CE 636-2016-OZ-2 4 1 ico_pdf_46
08.08.2016 Zmluva o dielo č. CE 635-2016-OZ-1.1 ico_pdf_46
08.08.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 25-2008 č. CE 634-2016-NZ-1.2-1
ico_pdf_46
04.08.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 633-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
04.08.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 632-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
03.08.2016 Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade č. CE 631-2016-ZN-1.2 ico_pdf_46
03.08.2016 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č. 316031347 č. CE 630-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
03.08.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 629-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
03.08.2016 Nájomná zmluva č. 22-2016 č. CE 628-2016-NZ-1.2
ico_pdf_46
02.08.2016 Zmluva o nakladaní komunálneho odpadu  č. CE 627-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
02.08.2016 Zmluva o nakladaní komunálneho odpadu  č. CE 626-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
01.08.2016 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 24-16  č. CE 624-2016-KZ-1.2-1
ico_pdf_46
01.08.2016 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 43-16  č. CE 623-2016-KZ-1.2-1 ico_pdf_46
01.08.2016 Zmluva o dielo č.CE 622-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
01.08.2016 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stanovisku č. CE 621-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
01.08.2016 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 3-2011  č. CE 620-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46