Finančná a majetková komisia


ZÁPISNICE zo zasadnutia finančnej a majetkovej komisie Formát
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.11.2013 ico_pdf_46
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 13.11. 2013 ico_pdf_46
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 16.10. 2013 ico_pdf_46
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 4.9. 2013 ico_pdf_46
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 12.8.2013
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 22.7.2013 ico_pdf_46
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 5.6.2013 ico_pdf_46
Zápisnica  máj 2013 ico_pdf_46