Mesto v druhej polovici 20. storočia


Skončením druhej svetovej vojny sa uzavrela jedna z bolestných etáp v dejinách ľudskej civilizácie. Napriek značným materiálnym i duchovným stratám sa dianie nezastavilo, začal sa proces pokroku a modernizácie všetkých sfér života.

Prievidžania od prvých slobodných dní stáli v popredí obnovy života. Uvedením železničnej trate z Prievidze do Nitry v posledných májových dňoch roku 1945 sa začalo s rozsiahlymi premenami v hospodárskom živote, ktorý prinášal nielen obnovenie pôvodných priemyselných podnikov, ale aj vznik nových hospodárskych priemyselných a energetických komplexov.

autorka materiálu Prievidza - Prechádzka históriou
PhDr. Iveta Géczyová