Pred hospodárskou krízou


1920, 22. februára
Pod vplyvom robotníkov z Nitrianskeho Pravna a Handlovej obnovila svoju činnosť miestna sociálno-demokratická strana.

1920, apríl
Vo voľbách v Prievidzi zvíťazila ľudová strana, ktorej odovzdala svoj hlas viac ako polovica voličov.

1920, 20. augusta
Uskutočnilo sa okresné verejné zhromaždenie sociálno-demokratickej strany, na ktorom odzneli aj idey socializmu.

1920, 14. októbra
Zakladá sa Ústredná družstevná pálenica.

1920
Hlásenie slúžneho Župnému úradu v Nitre, aby veľkostatkári odovzdali časť pôdy, ktorú aj tak nestačia obrobiť, do prenájmu roľníkom. Z bojnického panstva sa vyčlenilo 12 ha pôdy na rozšírenie ovocinárskej škôlky.

1920, 7. novembra
Ustanovený bol odbor "Slovenskej Matice" ako osvetový zbor pre Prievidzu, Oslany a Žabokreky.

1921, 12. februára
Z pôdy bojnického veľkostatku sa odovzdalo niekoľko hektárov drobným roľníkom.

1921
Uskutočnilo sa sčítanie ľudu a v Prievidzi sa registruje 540 domov s 839 bytmi. Turistiku ako aktívne športovanie propagoval založený Klub čs. turistov.

1922
Po príchode komisára pozemkového úradu sa začalo s parceláciou pôdy, o ktorú sa hlásili mnohí záujemcovia. Rozdelenie pôdy bolo ukončené roku 1931. V telocvičnej jednote Orol je združených 360 členov.

1923
Začalo sa s výstavbou kanalizácie, pričom časť tohoto zariadenia bola odovzdaná do užívania už roku 1932 a jeho ukončenie bolo roku 1934 (16. októbra). K drevárskym závodom pribudol aj kameňolom pod Banskou, ktorý otvorili spoločníci Englisch a Heumann, v ktorom pracovali dva drviče. Neskôr tento závod patril pod komandantnú spoločnosť Andezitové kameňolomy firmy Englisch a spol.

1924
Carpathia prestala vyrábať kolofóniu a terpentínový olej a začalo sa s jej modernizáciou výstavbou elektrárne.

1924
Založili krajčírske družstvo.

1924, 14. decembra
Vzniklo Obuvnícke družstvo v Prievidzi, ktoré v konkurenčnom zápase prebrala firma Baťa, ktorá roku 1939 otvorila stoláreň a kopytáreň.

1924, 13. júla
Úsilie komunistov vrcholilo založením miestnej organizácie Komunistickej strany Československa. Členovia organizovali najmä protestné zhromaždenia.

1925
V meste sa zaviedlo verejné elektrické osvetlenie ulíc a čiastočne aj bytov. Expozitúra nemocenskej pokladnice so sídlom v Topoľčanoch zriadila v Prievidzi svoju pobočku.

1925, 15. februára
Agrárna strana orientovaná na hmotné povznesenie roľníkov založila Roľnícku vzájomnú pokladnicu (neskôr zmenila názov na Okresnú sporiteľňu a pokladnicu), ktorá mala poskytovať úvery roľníkom.

1925, 13. septembra
Robotnícka akadémia založila odbočku pre Prievidzu a Handlovú.

1926
K zlepšeniu sociálnej situácie zamestnancov Carpathie prispelo aj vystavanie štyroch bytoviek so 16 bytovými jednotkami.

1926, 6. júna
Pod vedením bojnického prepošta K. A. Medveckého založili nadšenci z radov inteligencie Muzeálny spolok hornej Nitry, ktorý začal vydávať časopis pre deti Na hornej Nitre.

1926 - 1927
V meste sa vybudovali elektrické rozvody a prúd sa dodával z vlastnej elektrárne.

1928, 23. septembra
Vznikla prievidzská Slovenská pomocná pokladnica.

1928
V prosperujúcej tehelni sa vyrábalo takmer 3 milióny tehál ročne. Z veľkej skupiny remeselníkov ostávajú pracovať len dvaja hrnčiari Štefan Nemec a Valent Mečiar.

1929, 14. novembra
Po kolaudácii slávnostne otvorili okresné zdravotné stredisko.

1929
Ťaživá hospodárska situácia na svetových trhoch ovplyvnila výrobu aj v jednotlivých krajinách a kríza zasiahla nielen drobných remeselníkov, ale aj spoločné firmy a družstvá. Z priemyselných podnikov pracovala Carpathia, mlyn a píla Petra Vavru, parná píla Antona Daubnera, parná píla Bratia Dickmann a spol. a parná píla Jozefa Vernera. Pri rozsiahlych stavebných úpravách sa vydláždili chodníky a postavila sa nová pekáreň s cukrárňou.

1930, 1. júna
Školstvo v Prievidzi získalo novú 13-triednu budovu gymnázia pre 750 žiakov, ktorej výstavba začala roku 1928.

1931, 14. - 22. augusta
Obdobie stabilizácie demonštrovala okresná výstava hornej Nitry, ktorá sa konala v novej budove gymnázia.

1931, 1. septembra
V Prievidzi sa po prvýkrát premietal zvukový film.

1931
Pribudol Okresný živnostenský dom. Zriadila sa v meste obecná kuchyňa, ktorá s výnimkou štvrtka a nedele poskytovala stravu viac ako 300 nezamestnaným.

1932
Nepriaznivú situáciu obyvateľstva dokazovalo usporiadanie štyroch hladových pochodov.

1932, 27. novembra
Organizovala sa široká podpisová akcia roľníkov za oslobodenie od ťažkých daňových bremien.

1932, 22. júla
Ukončila sa výstavby cesty do Žiaru nad Hronom.

1933, 7. januára
Komunistická strana usporiadala hladový pochod do Prievidze.

1934
Regulovala sa rieka Handlovka v dĺžke takmer 2 kilometre. V meste bola aj redakcia časopisu Hasičské listy a Slovenský včelár.

1934, 28. júla
Do užívania bola odovzdaná nová dvojposchodová budova obecného domu.

1934, 16. októbra
Firma Rumpel odovzdala do užívania nový vodovod (časť bola ukončená už roku 1932), ktorého hlavný prameň sa nachádzal v Ráztočne.

1935 - 1936
Pre potreby dobrovoľníkov sa vybudoval nový hasičský dom.

1936
Kríza, ktorá zasiahla aj družstvo súkenníkov, spôsobila jeho likvidáciu, ktorú nezastavil ani vstup spolku Detva, čs. umelecký priemysel v Bratislave. Gazdovská banka začala používať novopostavenú budovu.

1937 - 1938
Ukončením výstavby kultúrneho domu a domu osvety sa vytvorili lepšie podmienky pre kultúrno-spoločenskú činnosť.

1938, 11. decembra
Zhromaždenie 20000 obyvateľov celého okresu, na ktorom prehovoril predseda vlády Jozef Tiso.