Prievidzské cechy


1383
Udelenie kráľovských privilégií a ich následné úpravy ďalšími panovníkmi priaznivo vplývali na rozvoj výroby a obchodovania. Zároveň sa tak vytvárali podmienky pre budovanie základov mestského celku. Prosperita mesta, jej míľové právo, ktoré umožňovalo v obvode jednej míle od jej katastra a katastra jej troch poddanských dedín - Malá a Veľká Lehota a Moštenica - vykonávať remeslo, predávať chlieb, loviť ryby a ďalšie, boli nepísaným pozvaním pre remeselníkov. Majstri vytvárali postupne združenia - cechy.

Schválenie artikúl prievidzským cechom:

1587 - súkenníci 1613 - krajčíri 1615 - klobúčnici
1670 - čižmári 1687 - kováči zámočníci, nožiari 1688 - kožušníci
1690 - ševci 1697 - mäsiari 1702 - blanári
1710 - murári 1738 - gombičkári