Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov


Formát
Tlačivo A, B - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára pre elektronické vypĺňanie
Tlačivo A, B - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára pre ručné vypĺňanie
Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva A
Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva B
Tlačivo C - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) pre elektronické vypĺňanie
Tlačivo C - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) pre ručné vypĺňanie
Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva C
Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov - poslancov MsZ za rok 2020

Ing. Soňa Babiaková
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
MDDr. Veronika Drábiková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Viera Dušičková
Bc. Branislav Gigac
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
Mgr. Peter Krško
JUDr. Katarína Macháčková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Mgr. Libor Mokrý
Juraj Ohradzanský
MUDr. Peter Oulehle
Ing. Peter Paulík
MVDr. Vladimír Petráš
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Natália Svítková
Ing. Richard Takáč
Ing. Renata Úradníčková
Július Urík
Katarína Vráblová
Mgr. Zuzana Vrecková
Ing. Miroslav Žiak

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov - poslancov MsZ za rok 2019

Ing. Soňa Babiaková
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
MDDr. Veronika Drábiková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Viera Dušičková
Bc. Branislav Gigac
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
Mgr. Peter Krško
Dušan Magdin
JUDr. Katarína Macháčková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Mgr. Libor Mokrý
Juraj Ohradzanský
MUDr. Peter Oulehle
MVDr. Vladimír Petráš
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Natália Svítková
Ing. Richard Takáč
Ing. Renata Úradníčková
Július Urík
Katarína Vráblová
Mgr. Zuzana Vrecková
Ing. Miroslav Žiak