Stretnutia výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Július Urík - predseda
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - podpredsedníčka
Mgr. Peter Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
MVDr. Vladimír Petráš
Ing. Miroslav Žiak

Miriam Uríková - zapisovateľka

VVO 1 zasadá 1. štvrtok v mesiaci, o 16,00 hod., na Ul. Hollého č. 2, Prievidza, 1. poschodie, kancelária č. 110 (budova SIC)
PLÁN  ZASADNUTÍ  NA ROK 2022: 13. január 2022, 3. február 2022, 3. marec 2022, 7. apríl 2022, 5. máj 2022, 2. jún 2022, 7. júl 2022, 4. august 2022, 8. september 2022, 6. október 2022, 3. november 2022, 1. december 2022

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Ing. Ľuboš Jelačič - predseda
Ing. Natália Svítková - podpredsedníčka
Helena Dadíková
MUDr. Peter Oulehle
Ing. Peter Paulík

Mgr. Michaela Bevelagua  - zapisovateľka

PLÁN  ZASADNUTÍ  NA ROK 2022: (každý prvý štvrtok v mesiaci od 16.00 h., Dom kultúry, Ulica F. Madvu 325/11, Prievidza):

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

JUDr. Petra Hajšelová - predsedníčka
Mgr. Libor Mokrý - podpredseda
Ing. Soňa Babiaková
Ing. Branislav Bucák
MDDr. Veronika Drábiková
Bc. Branislav Gigac

Mgr. Diana Šurkalová Dušeková - zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 na Šulekovej ulici č.15 v priestoroch bývalého Centra voľného času.

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Michal Dobiaš - predseda
PaedDr. Eleonóra Porubcová - podpredsedníčka

Ing. Richard Takáč
Katarína Vráblová
Mgr. Viera Dušičková

Ing. Dana Pauliková - zapisovateľka

VVO zasadá každú prvú stredu v mesiaci o 17.00 v budove Mestskej polície na Ul. Novackého (zasadacia miestnosť).

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Juraj Ohradzanský - predseda

Neposlanci:
Jana Mjartanová
Jarmila Andrejkovičová

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry vo Veľkej Lehôtke.

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Katarína Čičmancová - predsedníčka

Neposlanci:
Irena Čičmancová
Ing. Marcela Čičmancová

VVO zasadá každý prvý piatok v mesiaci o 18.00 v Dome kultúry v Malej Lehôtke.

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

František Krško - predseda

Neposlanci:
Milena Kršková
Katarína Andrejkovičová

VVO zasadá v Dome kultúry v Hradci podľa potreby.

Štatút výborov volebných obvodov: ico_pdf_46