Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ


Stretnutie obyvateľov s  vedením mesta a poslancami MsZ
za účasti zástupcov spoločností Technické služby mesta Prievidza - TSMPD, spol s.r.o., mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza - SMMP a SAD Prievidza, a.s.