Regulatívy letných terás na Námesti slobody a ostatných plochách v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi


Regulatívy letných terás na Námesti slobody a ostatných plochách v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi

Regulatívy letných terás na Námesti slobody a ostatných plochách v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi ico_pdf_46