Územný plán centrálnej mestskej zóny


Návrh a doplnky č. 2 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza:

DOPLNOK Č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA PRIEVIDZA Č. 37/1996 O ÚZEMNOM PLÁNE CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY ico_pdf_46
Kompletný dokument na stiahnutie ico_pdf_46
Výkres 4B ico_pdf_46
Výkres 4B (2) ico_pdf_46
Výkres 4A ico_pdf_46
Výkres 3A ico_pdf_46
Výkres 3B ico_pdf_46
Výkres 3A ico_pdf_46
Výkres 1 ico_pdf_46