Zmluvy marec 2013


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY marec 2013 Formát
27.3.2013 Darovacia zmluva č. CE 171-2013-OZ-1.1 ico_pdf_46
26.3.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 170-2013-BZ-1.2
ico_pdf_46
26.3.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 169-2013-BZ-1.2
ico_pdf_46
25.3.2013 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 168-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
25.3.2013 Nájomná zmluva č. 11-2013 č. CE 166-2013-NZ-1.2
ico_pdf_46
25.3.2013 Zámenná zmluva č. CE 163-2013-ZZ-1.2 ico_pdf_46
25.3.2013 Nájomná zmluva č. 4-2013 č. CE 162-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
22.3.2013 Príloha č. 51 k obchodnej zmluve č. CE 160-2013-OZ-2.2.5pdf ico_pdf_46
22.3.2013 Kúpna zmluva č. CE 159-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
22.3.2013 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. CE 161-2013-NZ-1.2-2
ico_pdf_46
21.3.2013 Kúpna zmluva č. CE 13-13 č. CE 158-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
19.3.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 156-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
18.3.2013 Zmluva o združenej dodávke plynu č. CE 155-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
18.3.2013 Kúpna zmluva č. CE 153-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
13.3.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 152-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
13.3.2013 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 151-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
13.3.2013 Zmluva o dielo č. CE 150-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.3.2013 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. CE 149-2013-BZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.3.2013 Zmluva na poskytnutie služby č. 001-EEG-2013 č. CE 148-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
13.3.2013 Dohoda o cene č. 2013-3001113 č. CE 140-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
11.3.2013 Kúpna zmluva č. CE 146-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
11.3.2013 Zmluva o nájme pozemku č. CE 145-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
11.3.2013 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytoví služieb ochrany objektu č. CE 144-2013-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
11.3.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 143-2013-OZ-4.0-2 ico_pdf_46
11.3.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 142-2013-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
11.3.2013 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 1086  č. CE 141-2013-NZ-4.0-1 ico_pdf_46
7.3.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti znaleckej činnosti č. CE 139-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46
7.3.2013 Zmluva o poskytovaní služby GPS-SAT č. CE 138-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
7.3.2013 Darovacia zmluva č. CE 137-2013-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
7.3.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 136-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
7.3.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 135-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
7.3.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 134-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
6.3.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkových nehnuteľností č. CE 133-2013-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
6.3.2013 Nájomná zmluva č. 7-2013 č. CE 132-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
6.3.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 131-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
6.3.2013 Kúpna zmluva č. 08-13 č. CE 130-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
4.3.2013 Dodatok č.  9. ku Komisionárskej zmluve č.  CE 129-2013-KM-2. 2. 1-9 ico_pdf_46
4.3.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Prievidza č. CE 128-2013-TZ-2.2.1 ico_pdf_46
4.3.2013 Doplnok č. 38 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku  č. CE 127-2013-TZ-1.2-38 ico_pdf_46
4.3.2013 Kúpna zmluva č. 05-13 č. CE 126-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
4.3.2013 Kúpna zmluva č. 06-13 č. CE 125-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
4.3.2013 Zmluva o dielo č. CE 124-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
1.3.2013 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 122-2013-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
1.3.2013 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí a spôsobe vyúčtovania dotácie č. CE 123-2013-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46