Zmluvy máj 2015


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY máj 2015 Formát
28.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 339-2015-OZ-1.4 ico_pdf_46
28.05.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v znení Dodatku č.1 č. CE 338-2015-BZ-1.2-2
ico_pdf_46
28.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 336-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
28.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 337-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 335-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
27.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 332-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
26.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 330-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
25.05.2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 12-2010 č. CE 329-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.05.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35-2009 č. CE 328-2015-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
25.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 326-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
25.05.2015 Nájomná zmluva č. 15-2015 č. CE 325-2015-NZ-1.2
ico_pdf_46
22.05.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. CE 327-2015-BZ-2.4.1
21.05.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 323-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
21.05.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 322-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
21.05.2015 Zmuva o spolupráci č. CE 321-2015-OZ-1.4
ico_pdf_46
21.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 320-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
21.05.2015 Kúpna zmluva č. CE 319-2015-OZ-2.3.1
ico_pdf_46
20.05.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č CE 317-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
20.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 316-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.05.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 312-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.05.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 311-2015-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
19.05.2015 Dodatok č. 5 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 315-2015-OZ-2.4.1-5 ico_pdf_46
19.05.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 314-2015-OZ-2.4.1-1
19.05.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 313-2015-OZ-2.4.1-1
19.05.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 42114059 o združenej dodávke elektriny č. CE 309-2015-OZ-2.2.5-1
19.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 308-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
19.05.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 310-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
18.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 307-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.05.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 306-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
18.05.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 304-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
18.05.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 305-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
18.05.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 303-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
18.05.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 302-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
15.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 299-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
15.05.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 300-2015-TZ-1.1-1
15.05.2015 Kúpna zmluva č. Z20156273_Z č. CE 301-2015-KZ-1.4 ico_pdf_46
14.05.2015 Poistná zmluva č. CE 298-2015-OZ-2.1
ico_pdf_46
12.05.2015 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20156237_Z č. CE 296-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
12.05.2015 Zmluva o dielo č. CE 297-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
12.05.2015 Dodatok č. 19 ku Zmluve o nájmne hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov č. CE 295-2015-NZ-2.2.2-19
ico_pdf_46
11.05.2015 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 53-2014 č. CE 294-2015-NZ-1.2-2
ico_pdf_46
11.05.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 293-2015-ZVB-1.2
11.05.2015 Nájomná zmluva č. 13-2015 č. CE 292-2015-NZ-1.2
11.05.2015 Nájomná zmluva č. CE 291-2015-NZ-1.2
11.05.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 285-2015-ZVB-1.2
11.05.2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. CE 286-2015-BZ-1.2
11.05.2015 Poistná zmluva č. CE 284-2015-OZ-2.1
11.05.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 288-2015-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
11.05.2015 Kúpna zmluva č. Z20153798_Z č. CE 278-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
11.05.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č.  CE 290-2015-ZVB-1. 2
05.05.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 277-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.05.2015 Kolektívna zmluva na roky 2015 - 2018 č. CE 276-2015-OZ-1.1
ico_pdf_46
04.05.2015 Zmluva o poskytnutí služby ochrany objektu č. CE 274-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
04.05.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE  273-2015-PB-1.2
ico_pdf_46
04.05.2015 Nájomná zmluva č. 3-2015 č. CE 271-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
04.05.2015 Kúpna zmluva č. 14-15 č. CE 272-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
04.05.2015 Dodatok č. 9 ku Komisionárskej zmluve č. CE 269-2015-KM-2.4.1-9
ico_pdf_46
04.05.2015 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 35-2013 č. CE 270-2015-NZ-1.2-2 ico_pdf_46