Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA:
Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
Emil Pastierik
J. Kráľa 624/39
972 45 Bystričany

       Zoznam členov okresného výboru SZZ
Miroslav Andel
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Zuzana Hrúzová
Oľga Kolesárová
Mgr. Zuzana Kosáčová
Jozef Kupčok
Mgr. Marcela Mihalovičová
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Ľudovít Sirotňák
Ing. Pavel Šimko
jpsimkovci@gmail.com
Ing. Marián Vencelík
Jozef Vrecko
KRK SZZ OV
Ing. Eva Šidová PhD.
člen
Michal Švihran
člen
 Ing. Igor Vida
predseda

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1.    Ing. Darina Dzuráková člen                                          
2.    Oľga Kolesárová      pokladník                               
3.    Emil Pastierik           predseda                                
4.    Ing. Cyril Gatial      člen
5.    Ľudovít Sirotňák       člen
6.    Ing.  Pavel Šimko      tajomník
7.    Ing.  Marián Vencelík podpredseda   


SZZ OV, Emil Pastierik, J. Kráľa 624/39, 972 45 Bystričany

Plán akcií OV SZZ Prievidza na rok 2022

OV SZZ v Prievidzi uskutoční v roku 2022 nasledovné akcie:
1.    Okresná súťaž v reze ovocných stromkov
Termín: 12.3.2022                      Zodpovední: predseda, tajomník, podpredseda OV

2.    Okresná súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov (Prievidzská kytica), 35. ročník
Termín: 7.6.2022                        Zodpovední: predseda, podpredseda, pokladník OV

3.    Okresná súťaž v letnom reze ovocných stromkov
Termín: 13.8.2022                      Zodpovední: predseda, tajomník, podpredseda OV

4.    Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov o pohár predsedu ZMOS HN
Termín: október 2022                 Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník OV

5.    Okresná súťaž o najkrajšie jablko a hrušku HN
Termín: október 2022                 Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník OV

6.    Účasť na celoslovenskej výstave o najkrajšie jablko
Termín: október 2022                 Zodpovední: predseda, tajomník OV

7.    Okresná súťaž žiakov v aranžovaní suchých kvetov (Vianočný svietnik), 36. ročník


Schválené na zasadnutí OV SZZ, dňa 22. 2. 2022


Emil Pastierik, predseda OV SZZ