Zber odpadu


Predchádzanie vzniku odpadu na území mesta Prievidza :

Obyvatelia mesta Prievidza majú možnosť odovzdať svoj nadrozmerný odpad z domu, či bytu do Zberného dvora spoločnosti T+T, a.s. Každý občan má právo odovzdať do Zberného dvora.

Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora:

  • Papier a lepenka
  • Sklo
  • Kovy
  • Kovové obaly
  • Plasty
  • Viacvrstvové kombinované materiály
  • Drobné stavebné odpady - (za úhradu 0,030 EUR/kg)
  • Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné...
  • Elektrický a elektronický odpad (podmienkou je kompletnosť odpadu)
  • Niektoré druhy nebezpečných odpadov ( je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti spoločnosti T+T, a.s.)

Zberný dvor T+T, a.s.
Garážová 1
971 01 Prievidza
Tel. číslo: +421 905 335 398
Web: http://www.t-t.sk

Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00
Nedeľa neprevádzkuje sa

Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2016 -2020
Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011 -2015 ico_pdf_46