Politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy


Audit v oblasti politiky participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy dospel k záveru, že mesto Prievidza vytvára na slovenské pomery štandardné podmienky na participáciu verejnosti na rozhodovaní. Transparency Internetional Slovensko navrhla, aby boli spresnené pravidlá organizácie miestneho referenda a verejných zhromaždení.

Čo sme urobili?