Archív uznesení MsR za rok 2021


Závery z rokovania Mestskej rady v Prievidzi

Závery z rokovania MsR zo dňa 29.11.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa 18.10.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa 16.09.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa 23.08.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa 22.06.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa 24.05.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa 19.04.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa 22.03.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa  15.02.2021

Závery z rokovania MsR zo dňa 07.01.2021
Závery z rokovania MsR zo dňa 18.01.2021