12. zasadnutie - 26. november 2013


12. ZASADNUTIE MsZ - 26.11.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY

Návrh na I. zmenu  rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013
ico_pdf_46
Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta
Prievidza v roku 2013
Predĺženie platnosti súčasného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza pre rok 2013
Ponuka na prevod  obchodného podielu v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV