Archív zasadnutí MsZ v r. 2010


Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi - rok 2010:

Z technických príčin bola narušená funkčnosť databázy na starej webovej stránke mesta, na ktorej boli zverejnené materiály k zasadnutiam mestského zastupiteľstva v roku 2010. Materiály sú preto zverejnené dodatočne v balíkoch vo formáte *.zip a sú rozdelené len podľa dátumov jednotlivých zasadnutí. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na info@prievidza.sk.