10. zasadnutie - 25. september 2012


10. ZASADNUTIE MsZ - 25. september 2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh na zrušenie Internej smernice mesta IS č. 36 ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 130/2012, ktorým sa zrušuje
VZN mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza
ico_pdf_46
Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu – Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza ico_pdf_46
Bod rôzne ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46