9. zasadnutie - 24. október 2016


9. ZASADNUTIE MsZ - 24.10.2016
PROGRAM ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV