5. zasadnutie - 16. jún 2017


5. ZASADNUTIE MsZ - 16.06.2017
PROGRAM ico_pdf_46

Informácia o pripravovaných projektoch – Odborné učebne 
Informácia o pripravovaných projektoch  -„Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice"
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV