3. zasadnutie - 9. marec 2018


3. ZASADNUTIE MsZ - 09.03.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Informácia o pripravovanom projekte: Vybudovanie  osvetlenia priechodov pre chodcov  v Prievidzi
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV