8. zasadnutie - 7. august 2018


8. ZASADNUTIE MsZ - 07.08.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich volí, pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 07.08.2018
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV